Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Det utvidgade klassrummet

I den här bloggen kommer vi att berätta om arbetet med Det utvidgade klassrummet, som är en kunskapsallians bestående av Kulturförvaltningen, Pedagogisk Inspiration, Miljöförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Malmö Högskola och Skoletjenesten på Sjælland. Här skriver vi om om vårt pilotprojekt, där vi ska sprida och utveckla Holmaskolans modell kring upplevelsebaserat lärande och språkutveckling. Det gör vi i samband med att vi utformar aktiviteter på nya och gamla pedagogiska arenor. Följ med oss ut i Malmö!

Antal inlägg: 21

Publicerat:

Upplevelsebaserat lärande ger resultat

Holmaskolan har arbetat med en modell som de kallar upplevelsebaserat lärande i några år nu, och  deras erfarenheter visar på ett positivt resultat. Utfrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en upplevelse, som blir ett stöd i lärandet, och som förarbetas/efterarbetas i klassrummet. Upplevelsen kan t ex  vara ett besök på bibliotek, museum eller i närmaste  park,…

Publicerat:

Mitt Nydala - ämnesintegration med upplevelser

Nydalaskolans arbetslag 1 tillhör de som gått med i  pilotprojektet i Det utvidgade klassrummet. Här berättar de om sina erfarenheter:   På Holmaskolan har man arbetat fram en modell som kallas “upplevelsebaserat lärande”. När eleverna får komma utanför klassrummet och få uppleva ett besök på ett grönområde eller en promenad i trafiken får eleverna erfarenheter. Utifrån dessa…

Publicerat:

Projektgruppen på nya äventyr

Häromdagen samlades vi i projektgruppen, som består av pedagoger från Malmö Museer, barnkulturenheten, Pedagogisk inspiration och Holmaskolan. Syftet med sammankomsten  var att skapa nya aktiviteter på olika pedagogiska arenor. Vi startade med att titta på de som redan finns  i vår idékatalog. Vad kan vi förbättra beträffande beskrivning, struktur och förhållande till grundskolans  kunskapskrav? En…

Publicerat:

Välkomna till en ny temablogg!

Här ska bloggas om ”Det utvidgade klassrummet”, som är ett samarbete mellan olika förvaltningar inom Malmö stad* och Skoletjenesten på Sjælland kring pedagogiska arenor. Vi har satt igång ett pilotprojekt, där vår utgångspunkt är Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling. Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en pedagogisk arena, där eleverna får en…