Temabloggsbild

Förberedelseklass högstadiet

I höstas startade Apelgårdsskolan en förberedelseklass för nyanlända på högstadiet. Här kan ni följa vår spännande vardag och vårt språkutvecklande arbete.

Antal inlägg: 14

Publicerat:

Klassrumsmöbleringen spelar roll!

Klassrumsmöbleringen spelar stor roll när man ska jobba språkutvecklande och flexibelt. Vi i förberedelseklassen startar alla våra lektioner gemensamt runt ett långbord. Detta för att locka till samtal, diskussion och den viktiga interaktionen oavsett nivå i svenska och med modersmålet som stöd. Eftersom vi jobbar tematiskt utifrån en tydlig planering är det lättare att förutse vad… Läs mer

Publicerat:

En quick fix till språkutvecklande undervisning?

Jag hämtar ofta uppslag av andra och till exempel av Anna Kaya här: http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/03/quick-fix-till-sprakutvecklande.html. Inspirerad av hennes inlägg om att i  undervisningen skapa variation och balans mellan att tala, lyssna,  läsa och skriva tänkte jag beskriva hur vi i förberedelseklassen under en lektion  kan jobba med språkutveckling i fokus:   Bilder är ett bra verktyg när vi… Läs mer

Publicerat:

Textarbete, kamratrespons och muntliga presentationer i FBK

Vårt tema ”Att vara ny i Sverige” har lett oss in på olika spår, så som fakta om olika länder, likheter och olikheter mellan länder, och personliga berättelser om flytten till Sverige. Arbetet har resulterat i tre olika typer av text och alla har skrivit efter sin nivå.       Efter ett antal lektioners… Läs mer

Publicerat:

Att jobba med fakta med Siri

Vårt genrearbete i förberedelseklassen har fortsatt från saga till faktatext. Efter att ha varit på Pedagogisk Inspiration och Ulrika Burmans Ipadutbildning har vi blivit sugna på att plocka in Ipadsen i klassrummet, vilket passar extra bra nu när det är dags att arbeta med faktatexter. Vi jobbar mot kunskapskravet ”eleven ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från… Läs mer

Publicerat:

Grammatiken i praktiken

Vårt arbete med olika texttyper fortsätter… När vi hade blivit varma i kläderna kring sagan om Hans och Greta, var det dags att klippa sönder den. För att sedan lägga i rätt ordning igen. Den här gången var det vårt nytillskott, min sva-kollega Albulena, som hade tagit sig tiden med textremsorna. För lite pyssel är det… Läs mer

Publicerat:

Det viktiga informationsgapet

Tillbaka med nya tag efter lovet har vi  fortsatt arbetet med att läsa och skriva olika genrer. Just nu läser vi sagor. Tack till vår bibliotekarie Magnus som hjälper oss att hitta skönlitteratur på en nivå som fungerar! Det mesta i min undervisning bygger på  den interaktiva didaktik som Gibbons presenterar i sina böcker. Så även detta lektionsupplägg,… Läs mer

Publicerat:

Att skapa engagemang direkt

För att skapa engagemang och för att eleverna ska inspireras till en extra ansträngning gällande att passa tiden på morgonen har vår skola börjat fokusera på hur vi startar upp lektionerna.  Jag tänker att detta är en ypperlig chans att försöka skapa delaktighet, så jag lämnar numera över en del av lektionsuppstarten till eleverna.  Det är ett tillfälle för eleverna … Läs mer

Publicerat:

Lyft språket i alla ämnen!

Under förra veckan kom vår syslöjdslärare Annie på besök till oss i förberedelseklassen. Att ha  fokus på språket i alla ämnen är ju något som nyanlända, sva-elever, och i stort sett alla våra elever vinner på; hur vi ska lyfta språket i alla ämnen är något jag ständigt klurar på. Därför var det  jätteroligt att göra något så… Läs mer