Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

I Ross Greenes fotspår

Collaborative and Proactive Solutions, CPS, är en samarbetsbaserad problemlösningsmodell som bygger på förhållningssätt ”Barn gör rätt om de kan” som har utvecklats av Dr Ross W Greene. Syftet med modellen är att ge skolpersonal/föräldrar ett verktyg att möta utmanande elever/barn. Det handlar om att samarbeta med eleven för att komma fram till ömsesidiga lösningar på olösta problem som i sin tur leder till att eleven utvecklar sina färdigheter. De utmanande eleverna/barnen blir inte längre så utmanande. Vi är CPS-certifierade Providers (de enda bland skolpersonal i Skåne) vilket innebär att vi under sex månader har utbildats av Dr Ross W Greene.

Antal inlägg: 2

Imagine

Publicerat: Skribent: Margareta Fehland

Föreställ er en värld där förståelse kommer före fakta. Föreställ er en värld där samarbete kommer före styra. Föreställ er en värld utan diciplinnämnder, betygsvarningar och diagnoshets. Föreställ er en sån värld! Föreställ er en värld där alla arbetar proaktivt. Föreställ er en värld utan belöningar och bestraffningar. Föreställ er en värld där vi försöker ta reda…

En omtumlande berg och dalbana för att knådas till att bli två av Dr Greenes lärljungar

Publicerat: Skribent: Margareta Fehland

Det är onsdag och klockan är 12.15. Vi sitter i skolans konferensrum vid det enormt stora konferensbordet. Vi kopplar upp oss och slår med darrande fingrar coferencekoden. Musik strömmar ur datorn. Detta kommer vara en musikslinga som ska följa oss i 24 veckor. Hi everybody it’s Ross. OMG tänker jag, vi pratar med Ross Greene….