Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande i skolans värld är ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt samarbete mellan lärare för att utveckla undervisningen. Den här bloggen fokuserar på processer kring kollegialt lärande och tankar kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få alla elever att lära mer.

Antal inlägg: 39

Publicerat:

Har IKT någonting med ledarskap att göra?

Verktygslådan i det kollegiala lärandet “Ledarskap i skolan” på Värnhemsskolan växer. Tydlig lektionsplanering, omedelbar aktivering av alla elever (check in), tydligt ledarskap, att vara magisk… Nu fortsätter vi med IKT i form av digital feedback i Google Classroom – d v s formativ bedömning med ett digitalt verktyg som är tillgängligt för alla. När vi…

Publicerat:

Ta kommandot i klassrummet - genom magi, klara regler och tydligt ledarskap!

Två favoritcitat från Lorraine Monroes bok, Nothing is impossible/Våga leda i skolan, lyder “Varken Jesus, Muhammed eller Buddha, kunde undervisa i kaos” och “En lärare som undervisat på samma sätt i 30 år dör långsamt framför sina elever”. Två citat som blir en intressant utgångspunkt och grundlägger den diskussion som följer under vår under vår…

Vy över inre hamnen i Köpenhamn.

Publicerat:

Tankar som möts i Köpenhamn

Just nu pågår ECER2017-konferensen i Köpenhamn (ECER = European Conference on Education Research) där 2700 deltagare från nästan 70 länder möts för att diskutera och inspireras av forskning från hela världen. Innan jag kom hit funderade jag på vad som var viktigast med konferensen. Det fanns många olika möjliga svar – att göra en bra presentation…

Förstoringsglas zoomar in på kurva.

Publicerat:

Intervjuundersökning om kollegialt lärande

Under läsåret 17/18 har en stor undersökning om kollegialt lärande genomförts på alla kommunala gymnasieskolor och komvux i Malmö. Totalt har 33 fokusgruppsintervjuer hållits med skolledare och förstelärare från varje skola för att försöka ta fram faktorer som påverkar det kollegiala lärandet positivt respektive negativt, samt identifiera vad nästa steg i det kollegiala lärandet kan…

Pojke med röd mantel visar armmuskler.

Publicerat:

Grabbing my grit!

Full av entusiasm påbörjar man sin kompetensutveckling, förvissad om att klara av att prioritera litteraturstudierna inom sin arbetstid. I början går det lätt! Bokens två första kapitel glider undan och läsloggen fylls av inspirerade kommentarer. Nästan njutningsfullt planerar man för vad man vill fråga sin kolleger och man brinner av lust att samtala, förberedd till tänderna….

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Misslyckas - en risk den djärve tar!

I fredags, den 21 april, på tid avsatt för kollegialt lärande för skolledare, fann jag mig imponerad av en kollega. Denne berättade helt frankt att hen tyckte sig ha misslyckats med att åstadkomma distribuerat ledarskap på det sätt som önskats. Ambitionerna å min kollegas sida hade varit andra, och större, än vad som visat sig…

Sex skolledare håller om varandra.

Publicerat:

Förbättra eller bara utveckla?

Vad menar vi egentligen menar med distribuerat ledarskap?  Fredagen den 24/3 inföll den första träffen för skolledares kollegiala lärande. Samtalet tog snabbt fart och tillsammans skapade vi en klarare bild.  Distribuerat ledarskap handlar om att många hjälps åt att bära de processer som ska leda framåt, att vi låter uppdraget styra och att vi delar bilden…