Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande är strukturer för hur läraren kan organisera elevernas interaktion med varandra. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att uppnå hög delaktighet och ett dialogiskt klassrum. Strukturerna bidrar till lärprocesser av hög kvalitet. Lärandesynen i CL är socialkonstruktivistisk och baserar sig bl.a. på den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs idéer och omfattande forskning.

Antal inlägg: 23

Publicerat:

Kooperativt Lärande och Kollaborativt Lärande - likheter och olikheter.

Har skillnaden mellan Cooperative Learning och Collaborative Learning någon betydelse för läraren? Dr. Neil Davidson förklarar att begreppsanvändningen är en enda röra. För den enskilde läraren kan det vara av betydelse att få hjälp med att reda ut begreppen. På så sätt blir det lättare att avgöra vad som passar bäst för aktuell elevgrupp och…

Publicerat:

Kooperativt Lärande: Samarbetsfärdigheter för fungerande lärprocesser

I läroplanen Lgr11 och inom skolforskning talas det mycket om att lärande främjas av samarbete mellan elever. Men det talas mycket lite om hur man som lärare kan åstadkomma ett lyckat samarbete mellan elever. Kooperativt Lärande är olika strukturer som stödjer läraktiviteter mellan elever kring ett givet lärostoff. Under Malmöskolornas gemensamma studiedag, Pedagog Malmö Live! den…

Publicerat:

Kooperativt Lärande - brainstorming med 'Mina ord, dina ord'.

”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap. Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få…

Publicerat:

Intryck från konferensen Cooperative Learning IASCE 2015

Under tre dagar har det varit en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense, Danmark. Konferensens deltagare lever som de lär – graden av interaktion och samarbete var hög. Cooperative Learning är undervisning där man använder sig av samarbete för lärande och utveckling. För att aktivera och inkludera alla elever i lärandeprocesser används strukturer för att åstadkomma fungerande grupparbete….

Publicerat:

Samarbetsinlärning genom Fyrstegsraketen

Det är först nu som vi börjar förstå betydelsen av Kooperativt Lärande, dvs att social interaktion och samarbete mellan elever har stor betydelse för elevers lärande. Det finns rikligt med litteratur om Cooperative Learning på engelska men endast en på svenska. Boken heter ”Samarbetsinlärning” och är från 1998. Trots att boken har några år på nacken är den på intet…

Publicerat:

Rondellen - Kollegialt Lärande med Kooperativt Lärande

’Rondellen’ är en struktur inom ’Kooperativt Lärande’ och det är något som alltid har funnits inom möteskulturen. Det ligger en demokratisk och inkluderande tanke i att alla ska få säga sitt när ordet går runt. Till synes en enkel struktur men samtidigt så svår att inte ens vi vuxna alltid klarar det. Hur många gånger…

Publicerat:

'Mötas på Mitten' för Kooperativt Lärande

’Mötas på mitten’ är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt. Denna struktur för Kooperativt Lärande kan användas då en grupp ska summera eller tolka något, lösa problem eller brainstorma fram något helt nytt. Arbetet inleds med att…

Publicerat:

Rollfördelning i Kooperativt Lärande

Det är inte alltid helt enkelt för elever att arbeta i grupp. Men genom att ge varje elev en särskild funktion eller en roll kommer de att få stöd i att ta ansvar för sin egen aktivitet i gruppen. Rollerna ökar också interaktionens kvantitet och kvalitet inom gruppen. Kooperativt Lärande innebär att eleverna studerar tillsammans…