Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande är strukturer för hur läraren kan organisera elevernas interaktion med varandra. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att uppnå hög delaktighet och ett dialogiskt klassrum. Strukturerna bidrar till lärprocesser av hög kvalitet. Lärandesynen i CL är socialkonstruktivistisk och baserar sig bl.a. på den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs idéer och omfattande forskning.

Antal inlägg: 23

Publicerat:

En för alla - i Kooperativt Lärande

Professor Dylan Wiliam var nyligen i Sverige och talade om Formative Assessment – Bedömning för Lärande. Wiliam är kritisk till den traditionella handuppräckningen i klassrummet. Dylan Wiliam menar att det är de elever som är snabba på att räcka upp handen som dominerar i klassrummet vid traditionell handuppräckning. Det är inte alltid de som är smartast…

Publicerat:

Grundprinciperna för Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ’strukturer’ vilka baserar sig på några grundläggande principer. Om så bara en princip saknas i en struktur räknas den inte in under begreppet Kooperativt Lärande. Strukturerna i Kooperativt Lärande gör att man skapar helt nya interaktionsmönster i klassrummet. Förklaringen är att strukturerna är sammansatt av följande principer: Positivt…

Publicerat:

Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande

Många pedagoger i Malmö är bekanta med Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” (2013). I den boken ger hon tips på flera samarbetsstrukturer för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som hon har hämtat från Cooperative Learning (Cook 1998. McGoarty, 1992, 1993).   Större språkligt utflöde Kapitel 2 i Gibbons bok handlar om betydelsen av att…

Publicerat:

Kooperativt Lärande - förmågan att lyssna en förutsättning för dialogisk klassrum

Första gången jag kom i kontakt med Cooperative Learning var 2010. Jag fick då möjlighet att delta i en kurs arrangerad av Eslövs kommun med två pedagoger från Storbritannien. Sedan flera år finns Kooperativt Lärande som ett utvecklingsprojekt i Eslövs kommun. Där finns även specialpedagogen Anneke Moerkerken som handleder pedagoger i Kooperativt Lärande. Kursledare var Wendy Jolliffe, lärarutbildare…

Publicerat:

EPA en klassiker inom Kooperativt Lärande

En av de viktigaste förutsättningarna för att en språkutveckling ska ske är att skapa meningsfull interaktion mellan eleverna. Christina Hultén och Linda Asplund och är Språk- läs och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. De menar att en viktig del i den språkutvecklande ämnesundervisningen är att eleverna ges möjlighet att interagera med varandra. För detta krävs strukturerade…

Publicerat:

Att välja strukturer för Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’. Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen. När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet…

Publicerat:

Vad är Cooperative Learning?

Cooperative Learning är ett begrepp som inte är helt känt i Sverige. I viss litteratur förekommer det svenska begreppet Samarbetsinlärning. Vid eventuell fördjupning av Cooperative Learning kommer ni säkert känna igen en del interaktionsmodeller och strukturer som idag förekommer inom t.ex. språkinriktad undervisning, genrepedagogik samt Bedömning för Lärande. De är hämtade från just Cooperative Learning. Med den…