Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kultur i skolan

I den här bloggen berättar vi om allt nytt, roligt och utmanande arbete som berör kultur i Malmös skolor. "Kulturens roll för språkutveckling och förstärkt lärande, identitetsskapande, ansvarstagande och stärkt självförtroende är viktig. Därför har kultur och konstnärligt skapande sin givna plats i skolan." Syftet med bloggen är att inspirera till kulturella uttryckssätt och synliggöra möjligheterna med estetiskt lärande.

Antal inlägg: 86

Publicerat:

Taktila teckningar del 1

    Vad kan kallas för en teckning? Definieras en teckning av det material som används eller är det andra aspekter som avgör? Genom taktila teckningar undersöker eleverna vad en teckning kan vara samt fortsätter att utforska känselsinnet. Det är vanligt att elever med autism har svårigheter med föreställningsförmåga, det vill säga att plocka fram…

Publicerat:

Bakade Skulpturer

  Vilket sammanhang saker hamnar i är avgörande för hur de tolkas och vilken innebörd de får. Genom att främmandegöra både material och dess funktion kan man hitta nya vägar för att lära sig, menar Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, som förespråkar estetiska och kreativa läroprocesser. Även här blir materialet…

Publicerat:

Rullande mattor

Det första tillfället för Skapande Skola ägde rum i samarbete med idrottssläraren Caroline Drottz. Eleverna fick en introduktion om känselsinnet och gjorde experiment för att ta reda på vart på kroppen som känselsinnet är som bäst. Vi samtalade om hur olika beröring kan kännas och hur viktigt det är man själv vet vad som känns…

Publicerat:

MalmöÄventyret

  Nu kommer Drömmarnas hus Äventyr äntligen till Malmö och spännande väsen kommer under vårterminen 2017 befolka Torups skogar. För vem?           För elever i åk 2 i Malmö När?                   Vårterminen 2017 Att delta i Malmöäventyret är helt kostnadsfritt och transporter till och från Torup ingår. Bokningen öppnar i oktober men du kan redan nu skicka…

Publicerat:

Det Taktila Lärandet

I de kommande blogginläggen kommer arbetet med Skapande Skola att sammanfattas. Vi är de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Det innebär bland annat att vi jobbar med olika anpassningar som t.ex. små undervisningsgrupper och stor personaltäthet. Eleverna som deltagit i Skapande Skola är i åldrarna 10 till 15. Frågor som rör autism…

Publicerat:

Mötesplats om nyanlända och teater

Malmö är en av de städer som, likt många andra, tagit emot många människor som flytt från krig och terror. Malmö kraftsamlar för att kunna möta detta, inte minst skolorna. Inom ramen för Skapande skola arrangerar Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten Mötesplatser, en plats för dialog mellan skola och kulturliv. Temat för Mötesplatsen 15 mars var…

Publicerat:

Inspirationsdag för Skapande skola

Skapande skola väntar runt hörnet, redo att ta sig an Malmös skolor med kreativitet och skaparanda. För att sprida inspiration och väcka tankar kring vad ett Skapande skolaarbete kan innebära anonordnades nyligen en inspirationsdag för barn och vuxna inom grundskoleförvaltningen. Kulturombud i sällskap med elever samlades på Malmö Live för att möta och stöta idéer…