Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kultur i skolan

I den här bloggen berättar vi om allt nytt, roligt och utmanande arbete som berör kultur i Malmös skolor. "Kulturens roll för språkutveckling och förstärkt lärande, identitetsskapande, ansvarstagande och stärkt självförtroende är viktig. Därför har kultur och konstnärligt skapande sin givna plats i skolan." Syftet med bloggen är att inspirera till kulturella uttryckssätt och synliggöra möjligheterna med estetiskt lärande.

Antal inlägg: 86

Publicerat:

Information, inspiration, samtal och mingel!

25 januari 2017 arrangerar Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten en inspirationsdag inför nästa läsårs Skapande skola. Dagen äger rum på Malmö Live och riktar sig till dig som är engagerad i Skapande skola. På Malmö Live möts skola och kulturaktörer för att inspireras och samtala om kommande samarbeten. Förra året deltog över 70 kulturaktörer, 100 lärare…

Publicerat:

Reagera på teater

Ribersborgsskolans elever i årskurs 4-6 jobbar just nu med tema identitet och metoden de valt är forumteater. Till sin hjälp har de Teater Reagera och boken ”Du och jag” av Katarina von Bredow, som alla klasser läst. Projektet är ett skapande skola-samarbete och Teater Reagera och Ribersborgsskolan fann varandra på Inspirationsdagen på Malmö Live tidigare…

Publicerat:

Pojkarna i hörnet

1 september arrangerades en mötesplats kring dans som uttryck i skolan. En av danspedagogerna som presenterade sig under kvällen var Ingrid ”Ingo” Rosborg. Ingo är koreograf och dansare med erfarenhet från flera Skapande skola-samarbeten. Lindeborgsskolan var en av de skolor som valde att samarbeta med Ingo. En solig oktobermorgon tar vi oss till Lindeborgsskolan för…

Publicerat:

Samtalet som aldrig ville ta slut

När vi till slut hittade fram till In Discourse i de gamla lokstallarna i Kirseberg så möttes vi av ett engagemang och en stor nyfikenhet. Här inne arrangerades en Mötesplats för dans i skolan. Dansaktörer, skolor, representanter för grundskole- och kulturförvaltningen samt Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne var samlade för att samtala om hur man…

Publicerat:

Intuitiva Skulpturer

Den sista workshopen inom ramen av Skapande Skola arbetet gjordes av konstnären Ingrid Sandsborg som arbetar med olika projekt som riktar sig till barn och skolor via MuralCentralen. I workshopen Intuitiva Skulpturer fick eleverna ta del av en presentation om Ingrid Sandsborgs konstnärskap och de taktila verk som Ingrid tidigare arbetat med. Verken väckte många reaktioner…

Publicerat:

Taktila teckningar del 2

Många inom autismspektrumtillstånd har en annorlunda sinnesbearbetning.  Det innebär att sinnena upplevs starkare eller svagare. Detta kan yttra sig på olika sätt och inom det taktila sinnet kan det handla om att personen dra sig undan beröring,  har en hög eller låg smärt tröskel, undviker vissa material eller vill tvätta händerna omedelbart efter att ha rört vissa…