Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Lära och växa i förskolan?

Elizabeth Flórez handleder referensgruppen i lärandeprocesser. I denna blogg kommer pedagogerna från denna grupp att dela med sig av sina reflektioner, erfarenheter och tankar kring bland annat lärandeprocesser, lust till lärande och bemötande i förskolan.

Antal inlägg: 40

Cykelavdelningen på förskolan Rolf

Publicerat: Skribent: Vildana Jugo

På förskolan Rolf finns en cykelavdelning som startade för lite mer än ett år sedan. Avdelningen heter Vintergatan och tolv barn tillsammans med två förskolelärare cyklar iväg varje dag ca klockan 9:00. Tillbaka till förskolan kommer de klockan 12:00 för att äta lunch. Eftermiddagar stannar de på förskolan eller leker på förskolans gård. För att…

Förskolornas språkvecka i maj

Publicerat: Skribent: Maria Rundquist Visser

  Nu börjar det närma sig förskolornas Språkvecka Under hela vecka 21 den 18-22/5 firar Malmö stad förskolornas språkvecka. Iden kommer ursprungligen från Holmaområdet där det våren 2014 anordnades en hel språkvecka i förskolorna. Utgångspunkten var ett samarbete mellan fyra förskolor där de ville lyfta modersmålen hos alla barn. De hade arbetat med att samordna tvåspråkig…

Kan jag utveckla mig och vår förskola genom att delta i referensgruppen?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

I augusti började jag på Stångbönans förskola och där fick jag möjligheten att ingå i referensgruppen ”Gullviksborg”, tillsammans med en kollega ifrån Stångbönan, vår handledare Elizabeth Florez från ”Pedagogisk Inspiration Malmö” ingår också i gruppen. Jag var nyfiken på vad det var för grupp och hoppades att det skulle bli intressant, utmanande och lärorikt. Jag…

Att modellera med lera våra reflektioner!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Det kan kännas enkelt att sitta inför en grupp och berätta om sina tankar kring ett kapitel av en bok och hur tankarna kan kopplas till förskolans verksamhet. Men ibland är det svårt. Det krävs mod, trygghet, självrespekt för sina egna beprövade erfarenheter och inte minst jämlika relationer mellan deltagare i gruppen. Allt det tränar vi…

Erfarenhetsutbyte - en viktig dag för allas progression i förskolan

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Då var det dags att möta allas tankar och reflektioner i Malmö den 21 maj. Vi på Sommarbäckens förskola sammanfattade en kort presentation av allt vi gjorde under terminens gång. Lärande samtal var i fokus. Hur leder jag ett lärande samtal? Vilka frågor ska jag tänka på? Vad är vardagssamtal i förskolan? När är det…

Att rita våra reflektioner

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Idag funderar jag på den glädje och lekfullhet som jag har mött hos referensgruppens pedagoger när vi arbetat med att införa reflektion på det pedagogiska fältet. Många års erfarenhet av att använda övningar tillsammans med pedagoger som ett verktyg och en ingång till reflektionsarbete har gett mig möjlighet att se nya nyanser kring lärandeprocessen. Det…

Hur kan vi få skolan att värdesätta dokumentationen från förskolan?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Jag heter Ulrika och arbetar på Glimmingehus förskola och är med i referensgruppen där vi samtalar om  med boken Vad Berättas om mig? av Bente Svenning.  Min kollega Johan Lennerwalds tankar inspirerade mig med sitt blogginlägg ”Varför dokumentation”? Till skillnad från Johan jobbar jag på en småbarnsavdelning, men har också arbetat med äldre förskolebarn. Så till min…

Vikten av att alltid göra kopplingen Pedagog– Verksamhet – Teori

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Så var det nu dags för andra träffen i vår bokcirkel kring boken ”Vad berättas om mig” här på Korrebäcken. Första mötet var jag ganska nöjd med och fick bara positiv respons från mina cirkeldeltagare. Den här gången kändes det annorlunda. JAG VAR NERVÖS. Vi i referensgruppen träffades på morgonen för att tillsammans gå igenom…

Tillåter vi barnen att säga nej?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Jag heter Sara Mårtensson och är förskollärare på Gyllebo förskola som ligger på Mellanhedsområdet. Jag har arbetat på Gyllebo i åtta månader. Efter mer än femton år på en och samma förskola tog jag steget att byta. Att gå från första tanken till att förverkliga det satt oerhört långt inne. Idag vet jag att det…

Tertulia på jobbet!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

En utvecklingsdag på arbetsplatsen var första gången som vi, Selda och Monika, skulle handleda tillsammans. Gruppen var uppdelad i tre och vi skulle hålla i en av dessa. Vi ville introducera ’tertulian’ för våra kollegor. ’Tertulia’ är ett spanskt begrepp för ett möte. Man träffades på café och samtalade och ventilerade åsikter kring framför allt…