Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Lära och växa i förskolan?

Elizabeth Flórez handleder referensgruppen i lärandeprocesser. I denna blogg kommer pedagogerna från denna grupp att dela med sig av sina reflektioner, erfarenheter och tankar kring bland annat lärandeprocesser, lust till lärande och bemötande i förskolan.

Antal inlägg: 40
Två lådcyklar med hjälmar hängandes på styret.

Publicerat:

Cykelavdelningen på förskolan Rolf

På förskolan Rolf finns en cykelavdelning som startade för lite mer än ett år sedan. Avdelningen heter Vintergatan och tolv barn tillsammans med två förskolelärare cyklar iväg varje dag ca klockan 9:00. Tillbaka till förskolan kommer de klockan 12:00 för att äta lunch. Eftermiddagar stannar de på förskolan eller leker på förskolans gård. För att…

Publicerat:

Förskolornas språkvecka i maj

  Nu börjar det närma sig förskolornas Språkvecka Under hela vecka 21 den 18-22/5 firar Malmö stad förskolornas språkvecka. Iden kommer ursprungligen från Holmaområdet där det våren 2014 anordnades en hel språkvecka i förskolorna. Utgångspunkten var ett samarbete mellan fyra förskolor där de ville lyfta modersmålen hos alla barn. De hade arbetat med att samordna tvåspråkig…

placeholder bild

Publicerat:

Kan jag utveckla mig och vår förskola genom att delta i referensgruppen?

I augusti började jag på Stångbönans förskola och där fick jag möjligheten att ingå i referensgruppen ”Gullviksborg”, tillsammans med en kollega ifrån Stångbönan, vår handledare Elizabeth Florez från ”Pedagogisk Inspiration Malmö” ingår också i gruppen. Jag var nyfiken på vad det var för grupp och hoppades att det skulle bli intressant, utmanande och lärorikt. Jag…

placeholder bild

Publicerat:

Att modellera med lera våra reflektioner!

Det kan kännas enkelt att sitta inför en grupp och berätta om sina tankar kring ett kapitel av en bok och hur tankarna kan kopplas till förskolans verksamhet. Men ibland är det svårt. Det krävs mod, trygghet, självrespekt för sina egna beprövade erfarenheter och inte minst jämlika relationer mellan deltagare i gruppen. Allt det tränar vi…

Appikoner för Drawing Free och Videolicious

Publicerat:

Erfarenhetsutbyte - en viktig dag för allas progression i förskolan

Då var det dags att möta allas tankar och reflektioner i Malmö den 21 maj. Vi på Sommarbäckens förskola sammanfattade en kort presentation av allt vi gjorde under terminens gång. Lärande samtal var i fokus. Hur leder jag ett lärande samtal? Vilka frågor ska jag tänka på? Vad är vardagssamtal i förskolan? När är det…

Appikoner för Drawing Free och Videolicious

Publicerat:

Att rita våra reflektioner

Idag funderar jag på den glädje och lekfullhet som jag har mött hos referensgruppens pedagoger när vi arbetat med att införa reflektion på det pedagogiska fältet. Många års erfarenhet av att använda övningar tillsammans med pedagoger som ett verktyg och en ingång till reflektionsarbete har gett mig möjlighet att se nya nyanser kring lärandeprocessen. Det…