Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87

Effektiv och utmanande matematikundervisning del 1

Publicerat: Skribent: Sandra Johansson

  Ovanstående konversation utspelar sig på ett universitet någonstans i Sverige. Vad är galet i dialogen ovan? Professor Johan Lithner problematiserade, i sin föreläsning, kring hur vi handskas med själva matematiken i lärandemiljön och argumenterar för att skillnaden mellan imitation och konstruktion är avgörande för matematikinlärningen, framförallt när det kommer till problemlösning-, resonemang- och begreppsförmågan…

Dansmatte på uppgång

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Ett nyaktuellt och annorlunda sätt att arbeta med matematik. På många skolor arbetas det med dansmatte och det är fantastiskt. Min kära mor påpekar att detta inte är något nytt, dansmatte arbetade man med redan på tiden hon undervisade blivande fritidspedagoger och förskollärare på Karlstad universitet på nittiotalet. Det som är nytt är kanske genomslaget det fått…

På dyskalkylifronten - något nytt?

Publicerat: Skribent: Ulrika Burman

Nytt eller inte, här är en sammanställning av Mia Lorentz och mina svar på de frågor vi fått på sistone angående dyskalkyli. Till vår hjälp har vi haft dessa källor: Stockholms läns landstings Fokusrapport Dyskalkyli 2015 Region Skånes riktlinjer Markus Björnströms (logoped) föreläsning 2018-09-17 Finns dyskalkyli? Dyskalkyli har en egen diagnoskod i ICD-11 (sedan -70…

Kreativ dans + matematik = sant!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Kan man använda den kreativa, skapande, uttrycksformen dans till att skapa förståelse och djupare kunskap i matematik, eller kan man använda matematik för att inspireras och skapa djupare förståelse för dans och rörelse, eller kan man slå två flugor i en smäll och göra både och? Detta var utgångspunkten för oss när vi startade projektet…

Ny matematikutvecklare på PI

Publicerat: Skribent: Maria Asklund

Maria Asklund heter jag och är ny matematikutvecklare på PI. Jag har jobbat som lärare i Malmö stad i snart 20 år och har då främst arbetat med åk 1-3 men även med åk 4-7. Mitt fokus ligger på att ge stöd och handledning till lärare i hur man kan arbeta med laborativ matematik och…

Ny matematikutvecklare på PI

Publicerat: Skribent: Linus Schrab

Linus Schrab heter jag och är uppvuxen i Örebro. Jag firade millennieskiftet med en flytt till Malmö och har sedan dess varit bosatt i Öresundsregionen, Malmö, Köpenhamn och numera Arlöv. Jag har sedan min examen från Malmö Lärarhögskola våren 2006 arbetat som lärare på flera olika gymnasieskolor i Malmö och Lund. Under min resa har…

Specialpedagogik, programmering, problemlösning, digitala verktyg och en himla massa tips!

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Att samla 1700 matematiklärare på ett och samma ställe är inte bara häftigt, det kräver en otrolig organisation och ett sinne för detaljer. Karlstad universitet anordnade för andra gången Sveriges matematikbiennal, detta sker vartannat år och lärosätet får två chanser på sig sedan går stafettpinnen vidare till nästa vilket i detta fallet är Linné-universitetet. Vi…

Diamantdiagnoserna - ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

För tre och ett halvt år sedan tog jag emot en ny fyra som mentor. Jag skulle undervisa dem i matematik och NO-ämnena, i överlämningen fick jag reda på att det var flera elever med behov av stöd i klassen och speciellt i matematik. Jag hade i mina tidigare undervisningsgrupper arbetat mycket med diskussioner i par och helklass,…

GeoGebra - ett undersökande verktyg i matematik

Publicerat: Skribent: Sandra Johansson

Höstterminen 2018 kommer de nya skrivningarna i kursplanerna för matematik att börja gälla obligatoriskt för grundskolan och gymnasieskolan. Detta innebär bland annat ett ökat fokus på användning av digitala verktyg i undervisningen. Tänkte i det här blogginlägget dela med mig och ge exempel på hur jag använt mig av digitala verktyg i min matematikundervisning. För…

Skolverkets konferens angående programmering i skolan

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

För att våra elever ska kunna möta dagens och morgondagens samhälle behöver vi utveckla deras digitala kompetens och med digital kompetens menas att eleverna ska få: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och…

Undervisa matematik genom problemlösning

Publicerat: Skribent: Sandra Johansson

Att undervisa matematiskt innehåll med hjälp av problemlösning och undersökande aktiviteter har som huvudsyfte att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder. Tänkte i detta blogginlägg dela med mig av några exempel på hur jag arbetat med undersökande aktiviteter och problemlösning i mitt klassrum. Undersökande aktivitet Följande aktivitet har jag genomfört…

Sverige delar kunskapsmatriser

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Den digitala revolutionen skapar en delakultur! Jag är med i flera olika pedagogiska grupper på Facebook. Ibland skriver jag inlägg, ibland tipsar jag om böcker och material men oftast läser jag och inspireras av andra. Igår insåg jag kraften i det utökade kollegiet. En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag skrev då att vi på…