Temabloggsbild

Matematikutveckling PI

I temabloggen Matematikutveckling PI bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Anna Moberg, Sandra Straumits och Petra S Källberg, som arbetar med matematikutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Antal inlägg: 83

Publicerat:

Ny matematikutvecklare på PI

Maria Asklund heter jag och är ny matematikutvecklare på PI. Jag har jobbat som lärare i Malmö stad i snart 20 år och har då främst arbetat med åk 1-3 men även med åk 4-7. Mitt fokus ligger på att ge stöd och handledning till lärare i hur man kan arbeta med laborativ matematik och… Läs mer

Publicerat:

Ny matematikutvecklare på PI

  Linus Schrab heter jag och är uppvuxen i Örebro. Jag firade millennieskiftet med en flytt till Malmö och har sedan dess varit bosatt i Öresundsregionen, Malmö, Köpenhamn och numera Arlöv. Jag har sedan min examen från Malmö Lärarhögskola våren 2006 arbetat som lärare på flera olika gymnasieskolor i Malmö och Lund. Under min resa… Läs mer

Publicerat:

Specialpedagogik, programmering, problemlösning, digitala verktyg och en himla massa tips!

Att samla 1700 matematiklärare på ett och samma ställe är inte bara häftigt, det kräver en otrolig organisation och ett sinne för detaljer. Karlstad universitet anordnade för andra gången Sveriges matematikbiennal, detta sker vartannat år och lärosätet får två chanser på sig sedan går stafettpinnen vidare till nästa vilket i detta fallet är Linné-universitetet. Vi… Läs mer

Publicerat:

Diamantdiagnoserna - ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik

För tre och ett halvt år sedan tog jag emot en ny fyra som mentor. Jag skulle undervisa dem i matematik och NO-ämnena, i överlämningen fick jag reda på att det var flera elever med behov av stöd i klassen och speciellt i matematik. Jag hade i mina tidigare undervisningsgrupper arbetat mycket med diskussioner i par och helklass,… Läs mer

Publicerat:

GeoGebra - ett undersökande verktyg i matematik

Höstterminen 2018 kommer de nya skrivningarna i kursplanerna för matematik att börja gälla obligatoriskt för grundskolan och gymnasieskolan. Detta innebär bland annat ett ökat fokus på användning av digitala verktyg i undervisningen. Tänkte i det här blogginlägget dela med mig och ge exempel på hur jag använt mig av digitala verktyg i min matematikundervisning. För… Läs mer

Publicerat:

Skolverkets konferens angående programmering i skolan

För att våra elever ska kunna möta dagens och morgondagens samhälle behöver vi utveckla deras digitala kompetens och med digital kompetens menas att eleverna ska få: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och… Läs mer

Publicerat:

Undervisa matematik genom problemlösning

Att undervisa matematiskt innehåll med hjälp av problemlösning och undersökande aktiviteter har som huvudsyfte att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder. Tänkte i detta blogginlägg dela med mig av några exempel på hur jag arbetat med undersökande aktiviteter och problemlösning i mitt klassrum.     Undersökande aktivitet Följande aktivitet har… Läs mer

Publicerat:

Sverige delar kunskapsmatriser

Den digitala revolutionen skapar en delakultur! Jag är med i flera olika pedagogiska grupper på Facebook. Ibland skriver jag inlägg, ibland tipsar jag om böcker och material men oftast läser jag och inspireras av andra. Igår insåg jag kraften i det utökade kollegiet. En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag skrev då att vi på… Läs mer