Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87
Pedagoger står på led.

Publicerat:

En inspirerande eftermiddag med matterytmik

Kan en kombination av matematik och rytmik fungera i klassrummet? Efter en fortbildningseftermiddag med Agneta Borgström (lärare på Mellanhedsskolan) och Annika Josefsson (rytmikpedagog på Kulturkopplingen i Västra Innerstaden) var alla deltagare fullständigt eniga om att det fungerar alldeles utmärkt. En eftermiddag där man med liv och lust arbetade praktiskt med hur matematik, rytm och rörelse…

Elever väger ett mjölkpaket på våg.

Publicerat:

Mattedag på Kungshögsskolan

Onsdagen den 11 april var det mattedag på Kungshögsskolan i Oxie för andra terminen i rad.  Denna gång var temat ”Vikt”. Eleverna gick runt i årskursblandade grupper (3-6 för sig, F-2 veckan därpå) och fick genomföra övningar på tre stationer, två inomhus och en utomhus. Uppgifterna handlade om att uppskatta, jämföra och mäta vikt. Vill…

Richard Kristansson föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Att göra egna matematikhemsidor

Den 13 mars träffades 11matematiklärare på FoU (Rönnbladsgatan 1b) för att göra egna hemsidor med Richard Kristiansson, matematik-utvecklare på Kungshögsskolan i Oxie. Vi utgick från Google Sites och fick lära oss att skapa hemsidor med länkar, bilder och videofilmer som kan användas i matematikundervisningen. Till exempel gick vi igenom hur vi kan lägga ut lektionsgenomgångar som…

Fyra kvinnor står framför gul tegelvägg.

Publicerat:

Anmäl er till Digitala lärverktyg i matematikundervisningen

Hur gör man matematiken rolig och begriplig med stöd av IKT? Torsdagen 25 april anordnar FoU Malmö-utbildning en föreläsning/workshop med Helena Kvarnsell från Björknässkolan i Nacka kommun. Helena arbetar i årskurs 7-9 med digitala verktyg i sin matematikundervisning. Under eftermiddagen kommer ni att inspireras av Helenas erfarenhet av att undervisa med digitala verktyg i matematiken. Hur…

Former vikta av papper.

Publicerat:

Anmäl er till Matterytmik

Hur kan man arbeta med en kombination av matematik och rytmik i klassrummet?  I Fou Malmö-utbildnings regi anordnar Agneta Borgström lärare på Mellanhedsskolan i Malmö och Annika Josefsson rytmikpedagog på Kulturkopplingen i Västra Innerstaden en fortbildningseftermiddag  i Matterytmik. Under ett läsår har Agenta och Annika arbetat i en årskurs 2 med att lära matematik med hjälp av…

Siffror på projicerad presentation.

Publicerat:

iPad i undervisningen

Den 4:e februari anordnade FoU Malmö-utbildning en föreläsning med Karin Jönsson från Malmö Högskola och Annika Persson, lärare i Knislinge. Föreläsningen hette, iPads i undervisningen, teori och praktik med digitala verktyg. Karin inledde med teori och en del statistik kring användandet av datorplattor och internet. Bland annat fick veta att hälften av alla treåringar är online och…

Två personer räknar tal på papper.

Publicerat:

Förstå och använda tal på Monbijouskolan

På Monbijouskolan är det full aktivitet bland matematik-lärarna. De deltar i studie-cirkeln Förstå och använda tal som hålls av FoU Malmö-utbildnings matematik-utvecklare Elisabeth Pettersson. Vid träffen är det fullt engagemang bland lärarna, de diskuterar och problematsierar kring sin matematikundervisning tillsammans med Elisabeth. Härligt att se! Träffarna består av bland annat en kortare föreläsning, reflektioner kring…