Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87

Publicerat:

GeoGebra - ett undersökande verktyg i matematik

Höstterminen 2018 kommer de nya skrivningarna i kursplanerna för matematik att börja gälla obligatoriskt för grundskolan och gymnasieskolan. Detta innebär bland annat ett ökat fokus på användning av digitala verktyg i undervisningen. Tänkte i det här blogginlägget dela med mig och ge exempel på hur jag använt mig av digitala verktyg i min matematikundervisning. För…

Bild från presentation där det står Vår digitala värld.

Publicerat:

Skolverkets konferens angående programmering i skolan

För att våra elever ska kunna möta dagens och morgondagens samhälle behöver vi utveckla deras digitala kompetens och med digital kompetens menas att eleverna ska få: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och…

Publicerat:

Undervisa matematik genom problemlösning

Att undervisa matematiskt innehåll med hjälp av problemlösning och undersökande aktiviteter har som huvudsyfte att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder. Tänkte i detta blogginlägg dela med mig av några exempel på hur jag arbetat med undersökande aktiviteter och problemlösning i mitt klassrum. Undersökande aktivitet Följande aktivitet har jag genomfört…

Skämbild av facebook.

Publicerat:

Sverige delar kunskapsmatriser

Den digitala revolutionen skapar en delakultur! Jag är med i flera olika pedagogiska grupper på Facebook. Ibland skriver jag inlägg, ibland tipsar jag om böcker och material men oftast läser jag och inspireras av andra. Igår insåg jag kraften i det utökade kollegiet. En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag skrev då att vi på…

Tre elever gör tummen upp.

Publicerat:

Fibonacciklubben för matematikintresserade mellanstadieelever

Vilken energi man kan få av elever! Jag och min kollega besökte Borgarskolan och träffade Arvid, Linn och Teodor. Tre matematikintresserade studenter som vill sprida sitt engagemang för matematik och få yngre elever att se hur roligt det är att jobba med matematik när man träffar likasinnade och får resonera och lösa problem och kanske…

placeholder bild

Publicerat:

Att "prata matematik" med QR-koder

Hur gör vi för att på ett inspirerande och roligt sätt ”prata matematik” med barnen på förskolan? Varför inte göra en tipsrunda med hjälp av QR-koder? Genom att kombinera användandet av digitala verktyg, matematik och språk kommer barnen att på ett tidigt stadium bli vana och bekväma med att ”prata matematik”. Matematik är så mycket…