Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87
Elva kvinnor står uppradade.

Publicerat:

Avslutning på Matematiklyftet för förskola

Torsdagen den 1 december var det dags för de 11 deltagarna i Matematiklyftet för förskola att ha sin avslutning. På avslutningen presenterade varje deltagare ett arbete, med fokus på matematik, som genomförts på den egna förskolan. Det kunde till exempel vara ett temaarbete där pedagogen genom att sätta på sig sina ”matteglasögon” kunde lyfta matematiken…

Två män och en kvinna står i klassrum.

Publicerat:

Västraskolan på Cool Minds

Matteutvecklarna, Maria och Nafi tillsammans med de två lärarna, Sven-Olof och Terttu, tog två fjärde klasser med sig till Cool Minds. Där fick de lära sig att programmera ett spel i Scratch vilket var introduktionen till att programmera en App. Under en del av lektionen blev eleverna guidade av Mårten och Jakob på Cool Minds….

Sven undervisar.

Publicerat:

Västra skolan

Matteutvecklare på PI, Maria och Nafi, besöker årskurs 4 på Västra skolan under en månad. Vi stödjer lärarna när de börjar med Scratch och matematik i klassrummet. Under vår resa till olika skolor har vi träffat fantastiska lärare. Två av lärarna heter Sven-Olof och Terttu. När de skulle introducera programmering förvandlades Sven till en robot…

Christina skålar.

Publicerat:

Grattis Christina!

Onsdagen den 2 november la Christina Svensson fram sin licentiatsuppsats ”Lek som matematisk aktivitet” med underrubriken ”Hur matematiska situationer konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats” Opponent var universitetslektor Jorryt van Bommel från Karlstad Universitet. Uppsatsen handlar om hur en kompetensutvecklingsinsats för pedagoger i förskola och förskoleklass bedrivs med utgångspunkt…

FN:s flagga på stång.

Publicerat:

Matematik på FN-dagen

Den 24 oktober är det FN-dagen. Här kommer några tips på hur du kan knyta matematiken till arbetet kring FN:   Flaggor som bråkar: https://docs.google.com/document/d/1rGFCynfdZztqmxR77iTUrf-P3oX-xNlqHDjNDoo7b3c/edit   Dagens tal – 24: http://ncm.gu.se/media/nywebb/matematikutvecklare/formagor/5E_dagens_tal.pdf   Titta på och diskutera likheter och olikheter.   Skolverket – Tema modersmål: http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/7-oevriga-artiklar/oevriga-artiklar/17-mattebegrepp-pa-21-sprak   Studi – Ett språkligt digitalt läromedel:  https://www.studi.se/   Jämföra…

Porträtt av Maria och Nafi.

Publicerat:

Matematik och programmering

Skolverket vill att digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Matematikutvecklarna på Pedagogisk Inspiration erbjuder utbildning i grunderna i programmering för pedagog/lärare, fritidspedagog eller specialpedagog/lärare samt två tillfällen där vi hjälper dig att starta arbetet med eleverna i klassrummet. Nafi och Maria erbjuder en utbildning på PI. På grund av det stora intresset vill…

Fem glada kvinnor ler mot kamera.

Publicerat:

Matematikutvecklarnas föreläsningar på PML 16

Angelina Briggners föreläsning ”Matematikundervisning med digitala verktyg” diskuterade frågor som: Hur kan digitala verktyg vara ett stöd i att utveckla elevers lärande i matematik? Vilka möjligheter finns och hur hanteras de svårigheter som kan uppstå? Tillsammans med åhörarna utforskade Angelina hur tekniken kan förenas med didaktiken och med hjälp av ett formativt förhållningssätt förstärka lärandet…

Porträtt av glad kvinna.

Publicerat:

Anette Bagger - Prövningen av en skola för alla

I denna föreläsning presenteras resultaten och slutsatserna i min avhandling med titeln: Prövningen av en skola för alla. Nationella proven i matematik i det tredje skolåret. Elevers och lärares upplevelser av proven skildras. Provets instruktioner och genomförande problematiseras genom avhandlingens resultat. Det har visat sig att proven ibland uppfattas ha inslag av high-stakes, det vill…