Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87
Barnhand pekar på teckning.

Publicerat:

Matematiklyftet för förskollärare/pedagoger i förskolan fortsätter…

Matematiklyftet bygger på Alan Bishops sex kulturhistoriskt grundade aktiviteter som på olika sätt anknyter till hur matematik skapas och används och som är ett stöd till innehållet i förskolans läroplan. De sex matematiska aktiviteterna är leka, förklara, lokalisera, konstruera/designa, mäta och räkna. Vid senaste tillfället, den 26 april, reflekterade vi kring den spatiala förmågan och…

Nafi, Christian och Emma runt ett bord.

Publicerat:

Arbetet med ny matematikdiagnos vid skolstart för gymnasiet

  I den centrala ämnesgruppen i matematik har det diskuterats att matematiklärarna på gymnasiet behöver en ny diagnos vid skolstart. Den gamla diagnosen som användes var från tiden innan Gy11. Önskemål om en ny diagnos kom också från skolledare. Via den centrala ämnesgruppen har arbetet med den nya diagnosen förankrats hos matematiklärarna i Malmö. Diagnosen…

placeholder bild

Publicerat:

Lustfyllt lärande i matematik på Kreativt Lärcenter

Pedagoger från område A avslutar sin matematikcirkel på Kreativt Lärcenter. Barn uppfattar och upplever matematik hela tiden – men hur uppmärksammar och synliggör vi pedagoger detta? Pedagogerna delade in sig i grupper för att förbereda och iscensätta olika stationer med fokus på matematik. Stationerna förbereddes utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, leka – förklara – lokalisera…

placeholder bild

Publicerat:

Förskollärarens roll i barnens matematiklärande i förskolan, del 4.

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Anna Kärre, förskollärare i Nacka, föreläsare, fortbildare och författare. Anna föreläser på Biennalen om förskollärarens viktiga roll att samtala och resonera om matematik tillsammans med barnen. Synliggöra de matematiska begreppen genom att jämföra, sortera och reflektera tillsammans. Ställa öppna frågor…

placeholder bild

Publicerat:

Matematisera mera – om konsten att förändra en klassrumspraktik, Del 3

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet. Cecilia föreläser på Biennalen om utbildande av elever i matematiska resonemang, argumentation och kreativ problemlösning. Matematiserande är, enligt Cecilia, att se matematiken som en aktivitet där vi: fokuserar på matematiska idéer systematiserar och kvantifierar representaterar, symboliserar…

Grupp av kvinnor samlade.

Publicerat:

Matematikutvecklarna på PI

Matematikutvecklarna på PI stödjer, handleder och fortbildar ALLA som är pedagogiskt verksamma inom matematik genom verksamhetsnära kompetensutveckling. Vårt arbete bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom det matematikdidaktiska fältet. Vi bjuder in och arrangerar seminarier och kurser inom matematikområdet samt driver en blogg på Pedagog Malmö. Vi har möjlighet att vara med i verksamheterna…

Presentation om matematik och konst.

Publicerat:

Matematikbiennalen 2016 – en förunderlig resa, Del 2

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Lisa Dimming, universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Väst och Gunnel Berlin, konstnär och universitetsadjunkt i bild vid Högskolan för Design och konsthantverk, Göteborgs Universitet. De har samarbetat kring ett projekt om matematik och konst där de utgick från bilder av…