Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Matematikutveckling Malmö Stad

I temabloggen Matematikutveckling Malmö Stad bloggar Angelina Briggner, Carina Bognäs, Maria Asklund och Sandra Johansson, som arbetar med bland annat matematikutveckling på utvecklingsavdelningen PDM.

Antal inlägg: 87
Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Problemlösning enligt den japanska modellen

Måndagen 31/3 samlades gymnasielärare och högstadielärare i Borgarskolans aula för att lyssna på Yukiko Asami-Johansson från högskolan i Gävle som pratade om hur matematikundervisning i Japan ofta utgår från en utmanande problemlösningsuppgift. Yukiko berättade om hur en typisk matematiklektions byggs upp och vilken slags planering lärarna gör kring matematikundervisningen. Hon visade också en inspirerande film…

Utställning i mässhall.

Publicerat:

FoU Malmö- utbildning på Madif 9 och Matematikbiennalen

Första veckan i februari deltog vi i två konferenser i Umeå, Madif 9 och Matematikbiennalen. Madif, det nionde matematikdidaktiska forskningsseminariet, är en konferens som går vart annat år i samband med matematikbiennalen. På denna konferens presenterade Marie, Christina och Petra delar av sina forskningsprojekt. Om ni vill ta del av deras konferensbidrag hittar ni dem…

Ruzica framför blädderblock.

Publicerat:

Nätverksträff för Malmös matematikutvecklare

Den 25:e februari hade vi en nätverksträff för matematikutvecklarna i Malmö stad. Under träffen fick vi lyssna till Ruzica Pajic som arbetar som lärare på Högaholmsskolan. Ruzica presenterade sin magisteruppsats Elevperspektiv på laborativt material, en studie om hur laborativt material används i årskurs 6. Syftet med Ruzicas studie är att uppnå en djupare förståelse om…

Petra S Källberg.

Publicerat:

Färdig kommunlicentiat i pedagogik

Fredagen den 31/1 la Petra Svensson fram sin licentiatavhandling ”Elever med utländsk bakgrund berättar – möjligheter att lära matematik”. Opponent var Professor Marit Johnsen-Höines från Högskolan i Tromsö och Högskolan i Bergen Avhandlingen handlar om hur elever med utländsk bakgrund från socialt utsatta områden ser på sina möjligheter att lära matematik. Ofta i samhället förklaras utländska…

Fyra personer sitter runt ett bord och tittar på bilder.

Publicerat:

Matematiklyftet för förskola och förskoleklass

Precis som i matematiklyftet för grundskolan/gymnasieskolan så finns ett matematiklyft för förskola och förskoleklass. Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskola och förskoleklass tillgängligt på Lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Fortbildningen är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande….

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Publicerat:

Matematiklyftet: Problemlösningsmodulen på Latinskolan

För gymnasieskolan har det under hösten bara funnits en modul i matematiklyftet och den handlar om problemlösning. På Latinskolan är åtta matematiklärare med och de träffas en gång i veckan (60-90 minuter/möte) för att genomföra kompetensutvecklingen. Såhär kan det se ut på ett möte: I modulen har de fört diskussioner kring frågor som: Hur stödjer…

Pyramid byggd av små pyramider i papper.

Publicerat:

Matematiklyftet: kompetensutveckling genom kollegialt lärande

I Malmö stad är det under läsåret 2013/14 knappt två hundra lärare från grundskolan/gymnasieskolan/vuxenutbildningen som deltar i Skolverkets stora ämnesdidaktiska satsning Matematiklyftet. Med hjälp av elva handledare träffas lärarna i grupper för att diskutera sin matematikundervisning och genom kollegialt lärande hjälpas åt att utvecklas som lärare. I matematiklyftet läser lärarna texter och tittar på filmer…

Man föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor

Den 30/9 besökte Bengt Drath FoU Malmö- utbildning och höll en föreläsning för matematiklärare i grundskolan. Bengt är MaNO-lärare och arbetar för tillfället på Stöpenskolan i Skövde, men har också under åren arbetat på högskolan i Skövde. Titeln på föreläsningen var Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor och handlade bland annat om hur…