Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Film- och mediepedagogik

Medier och mediers budskap finns överallt runt oss, i skolan och i samhället. Att förstå och tolka och använda medier är nödvändigt för att kunna fungera som samhällsmedborgare. Genom att lära sig att använda medier skaffar man sig verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Med mediepedagogiska arbetssätt kan vi formulera och berätta om ny kunskap med t ex ljud, bild och film. Att berätta om, mediera, vad man lärt gör kunskapen synlig för en själv och andra. Man skulle kunna säga att mediepedagogik, liksom skolan i stort, ytterst handlar om att förstå sig själv i världen.

Antal inlägg: 15

Publicerat:

På besök i vuxenvärlden

BUFF har valt ”Det borde finnas regler ” för att inviga den internationella filmveckan det här året. En lysande film av regissören Linda-Maria Birbeck- om gemenskap, kanske en av de mest grundläggande behov som en människa har för att tro på världen och mänskligheten. Birbeck beskriver två fjortonåriga flickors balansgång mellan barn(liv) och vuxenvärld, ett…

Publicerat:

Förskolebio och upplevelse med alla sinnen

När vi står i foajén på Panora och lyssnar till sorlet av förväntansfulla barnröster blir vi påminda om vikten och vinsten i att ibland bara få njuta av upplevelsen i sig själv. Det är filmvisning av filmen Picknick med tårta för förskolegrupper i Malmö. ’Picknick med tårta’ bygger på en holländsk bilderbok utan ord av…

Publicerat:

Jag går hungrig härifrån...!

Så låter en av de avslutande reflektionerna vid tredje tillfället på kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt  Så bra att de är nyfikna eller törstiga, tänker jag, men vad är det för sorts konkret kunskap som pedagoger efterlyser? Hur vill de att vi fortsätter utforma och designa våra kurser? Vilket innehåll kan fylla behoven ute i…

Publicerat:

CPI brukarenkät - enkätsvar 2012

November-december 2012 skickade Malmö stads Centrum för Pedagogisk Inspiration ut en brukarenkät med fokus på CPIs tillhandahållande av strömmande media för Malmös skolor. Nu finns en sammanställning av enkätsvaren. Bl.a. märks ett stort behov av nytt material och tydligare kopplingar mellan utbudet av strömmande media och läroplanen. Andra önskemål fokuserar på mediekatalogen SELMA – inte minst…

Publicerat:

Berättande i Fokus på BUFF

Föreningen Film- och Mediepedagogik anordnade sitt årliga seminarium under BUFF-veckan. Temat för i år var berättande. Victoriateatern var årets scen och för första gången filmade vi arrangemanget. Här finns två delar tillgängliga från YouTube där man kan lyssna på Bob Ferguson och Veronica Grönte berätta om vikten av berättande i mediaundervisningen och hur viktigt det…

Publicerat:

Skolbiodagen 2012: Barnsligt med film?

Svenska Filminstitutets årliga skolbiodag i Malmö är ett spännande och omtyckt inslag under BUFF-veckan. I detta korta tal, inspelat på Skolbiodagen 2012, reflekterar Filminstitutets Per Eriksson kring filmens betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv – utifrån skolans nya läroplaner men även ur historisk synvinkel. Filminstitutet spelade in nästan samtliga dagens föreläsningar, och har länkat till dessa på sin hemsida…

Publicerat:

Vi sänder direkt från BUFF torsdagen den 15 mars!

Föreningen Film- och Mediepedagogik anordnar sitt årliga BUFF-seminarium torsdagen den 15 mars kl 13. Temat för i år är Berättande. Det krävs ingen föranmälan, men det är bra om man är på plats i god tid för att få plats. Skulle man däremot inte ha möjlighet att ta sig till Victoriateatern i Malmö kan man…