Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Google Apps for Education i Malmö stads skolor

Här kommer projektgruppen på Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) m.fl. att berätta om arbetet med införandet av en ny kommunikations- och samarbetsplattform för Malmö stads skolor.

Antal inlägg: 6

Här får du hjälp med Google Classroom

Publicerat: Skribent: Carl Löthman

Google Classroom används i dagsläget av miljoner lärare och elever över hela världen. Malmö stad är inget undantag. För att du som lärare ska känna att du får stöd och hjälp i ditt arbete med Google Classrom har Pedagogisk Inspiration Malmö lanserat webbplatsen “Instruktioner Google Classroom”. Målet med webbplatsen är att du som pedagog i…

Nytt avtal mellan Malmö stads skolor och Google godkänt

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Grundskolenämnden har upprättat ett nytt avtal för molntjänsten Google Apps for Education i Malmö stads skolor. Förvaltningsrätten i Stockholm har upphävt Datainspektionens föreläggande för det tidigare avtalet. Datainspektionen har tidigare kritiserat grundskolenämndens avtal med Google eftersom avtalet inte uppfyllde kraven i personuppgiftslagen (PuL). Google har anpassat sig efter rådande EU-lagstiftning och formulerat ett nytt avtal…

Malmö Apps – ett verktyg för alla!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Malmö stad använder Google Apps i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Verktyget är tillgängligt oavsett var du befinner dig vilket möjliggör en förändring i förhållandet till vad som är ett klassrum. Elever som arbetar med skoluppgifter på kvällen tar ju klassrummet med sig oavsett om de är hemma i köket eller på biblioteket. Att arbeta med…

En eftermiddag med MaApps (Malmö Apps)

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Det bubblar av MaApps i Malmö. Information, tester och implementering går om varandra. Redan i höst är det mycket som ska hända och händer med nya MaApps (Malmö Apps).  En fredagseftermiddag i mitten av september informerar Carl Löthman och Nils Nilsson, Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, ett 40-tal MaApps-ambassadörer. Jag passar på att tjuvlyssna lite och…

Vi har "tryckt på knappen" för Google Apps for Education

Publicerat: Skribent: Mattias Bystedt

Fredag den 26 april och i dag är en efterlängtad dag på Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI. I dag aktiveras nämligen avtalen mellan Malmö stad och Google Apps for Education. Arbetet med den nya kommunikations- och samarbetsplattformen kan flyttas ut från testmiljöer och in i verkligheten. Ett omfattande och mångårigt arbete ligger bakom, och du…

Google Apps for Education i Malmö - Nu kör vi!

Publicerat: Skribent: Fredrik Selarp

När jag den 21 mars presenterade handlingsplanen för det fortsatta arbetet med Google Apps for Education i Malmö stad för styrgruppen kände jag mig osäker. Alla turer fram och tillbaka och vår envisa tanke om att inte nöja oss med det näst bästa. Samtidigt hade vi tillsammans med referensgruppen gjort tester med andra system och…