Temabloggsbild

Nyanlända elever i Malmö

Vi på Språkcentralen arbetar precis som ni med nyanlända elever i Malmö. Vi arbetar med stöttning kring hela processen från inskrivningssamtal till språkutvecklande arbetssätt. Vi kommer i denna blogg skriva om vårt arbete samt om de erfarenheter vi samlat ihop från grundskolor i Malmö. Vi hoppas kunna bidra med en guidning i regelverken, en stöttning i professionen och en inspiration i det spännande arbete vi alla har.

Antal inlägg: 3

Publicerat:

Vad är transspråkande? Hur arbetar Malmös pedagoger med transspråkande och flerspråkighet som resurs? Vad har vi hittills lärt oss av vår egen praktik? Vad säger forskarna? Hur fungerar hjärnan i fråga om språkinlärning? Den 2 oktober besvaras frågorna i en konferens kring transspråkande på Folk, Mat  & Möten, Olof Palmes plats 1 i Malmö. Förskollärare och lärare i Malmö stad välkomnas.… Läs mer

Publicerat:

Mottagandet av nyanlända elever på Malmös skolor

Under det gångna läsåret har omkring 400 nyanlända elever registrerats, vilket innebär att de flesta skolor i Malmö Stad tagit har emot nyanlända elever. Några skolor är sedan länge vana vid att ta emot nyanlända elever och hade redan innan ändringen i skollagen den 1 januari 2016 fungerande rutiner för mottagandet.  Men många skolor i… Läs mer

Publicerat:

En presentation av oss som skriver

Vi arbetar på Språkcentralen med att stödja Malmö stads grundskolor i mottagandet av nyanlända elever. Vår verksamhet bygger på att vi erbjuder stödinsatser till skolor som tagit emot nyanlända elever i Malmö. Vi samverkar med PI, studiehandledare och modersmålslärare samt verkar för att skapa kontaktnät på och mellan skolor i Malmö. Vi bidrar till att… Läs mer