Temabloggsbild

Nyanlända elever i Malmö

Vi på Språkcentralen arbetar precis som ni med nyanlända elever i Malmö. Vi arbetar med stöttning kring hela processen från inskrivningssamtal till språkutvecklande arbetssätt. Vi kommer i denna blogg skriva om vårt arbete samt om de erfarenheter vi samlat ihop från grundskolor i Malmö. Vi hoppas kunna bidra med en guidning i regelverken, en stöttning i professionen och en inspiration i det spännande arbete vi alla har.

Antal inlägg: 3

Publicerat:

På dyskalkylifronten - något nytt?

Nytt eller inte, här är en sammanställning av Mia Lorentz’ och mina svar på de frågor vi fått på sistone angående dyskalkyli. Till vår hjälp har vi haft dessa källor: Stockholms läns landstings Fokusrapport Dyskalkyli 2015 Region Skånes riktlinjer Markus Björnströms (logoped) föreläsning 2018-09-17 Finns dyskalkyli? Dyskalkyli har en egen diagnoskod i ICD-11 (sedan -70… Läs mer

Publicerat:

Mottagandet av nyanlända elever på Malmös skolor

Under det gångna läsåret har omkring 400 nyanlända elever registrerats, vilket innebär att de flesta skolor i Malmö Stad tagit har emot nyanlända elever. Några skolor är sedan länge vana vid att ta emot nyanlända elever och hade redan innan ändringen i skollagen den 1 januari 2016 fungerande rutiner för mottagandet.  Men många skolor i… Läs mer

Publicerat:

En presentation av oss som skriver

Vi arbetar på Språkcentralen med att stödja Malmö stads grundskolor i mottagandet av nyanlända elever. Vår verksamhet bygger på att vi erbjuder stödinsatser till skolor som tagit emot nyanlända elever i Malmö. Vi samverkar med PI, studiehandledare och modersmålslärare samt verkar för att skapa kontaktnät på och mellan skolor i Malmö. Vi bidrar till att… Läs mer