Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Malmö som lärplats - ett utomhuspedagogiskt perspektiv

I den här bloggen skrivs det om andra lärplatser än klassrummet, att använda staden som resurs och lärplats i undervisningen, men också om användarhjälp och tips för Pedagogiska kartor (PK). De som har utvecklat Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

Antal inlägg: 86

Historiebruk behöver inte vara så komplicerat

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Att ta upp exempel av hur platser i den egna staden används och har används historiskt underlättar när eleverna ska förstå användandet av historiebruk. Snart är det möjligt att via Pedagogiska kartor ta del av några lektionspaket som beskriver just detta. Historiebruk är något som är nytt och kom med Gy11. Även om det har gått många år…

Folkhemmet och vakttornet mot öster – om läroplaner och historiebruk

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Enligt Leopold von Ranke (1795–1886), som ofta framställs som historieämnets fader, hade historikern som sin främsta uppgift att ta reda på vad som verkligen hade hänt i det förflutna. Källkritiken upphöjdes till överordnad princip av historiker i hans efterföljd. Ranke var dock djupt präglad av sin samtid i det dåtida Preussen och Tyskland. Det var…

Om elever ställer frågor till en arkeolog...

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Att upptäcka spår från forntiden i Malmö är ingen lätt uppgift. Man måste veta var och vad man ska leta efter. Som en del av lektionspaketet om forntiden i Malmö ska eleverna först få veta lite mer om dem som arbetar med de fysiska spåren och föremålen från människors aktiviteter, arkeologerna. Vi är mitt uppe…

Malmö synagoga - en av flera religiösa byggnader i Malmö

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. En lösning är att använda sig av stadens fysiska rum som lärmiljö. Malmö synagoga är en sådan plats. Klass 4-6 NO på Kryddgårdsskolan har tagit sig an uppgiften att testa det inledande lektionspaketet som kommer att spegla några av Malmös religiösa byggnader.  Vi började med Malmö synagoga. Genom att använda upplevelser av…

Bokningsbara resurser i Malmö - nytt lager på pedagogiska kartor

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Var ska jag börja att leta som pedagog om jag vill träffa en verksamhet som erbjuder pedagogiskt stöd? Jag vill ta mig ut i staden, men vem kan jag vända mig till? Det är inte lätt att försöka hitta vilka resurser man har tillgång till i staden som pedagog och som erbjuder pedagogiskt stöd. Att på…

Gravmattor på Stenkulaskolan

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Nu är Stenkulaskolans F-3 i full gång med att testa lektionsmaterialet om Forntiden. Vi börjar i nutid för att sedan arbeta med dåtiden. Utifrån enkla jämförelser mellan livet förr och nu, ska arbetet leda in på att fundera över framtiden. Under hösten 2017 har jag tillsammans med Pernilla Comet förstelärare på Stenkulaskolan och Thomas Person arkeolog och museipedagog på…

Vilken farkost är snabbast i vatten?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Snart är våren här och varför inte använda sig av vattenlekplatsen på Örtagård och Hyllie vattenpark i undervisningen för att utforska det fysikaliska fenomenet friktion? Under hösten har två klasser från Örtagårdsskolan samarbetat med Pedagogisk inspiration med att utveckla ett arbetsmaterial där fysik är i fokus. Genom sagan om den ståndaktige tennsoldaten fick eleverna en bild av vad…

Vad kan man arbeta med utomhus på vintern?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Det finns mycket att arbeta med utomhus även under kallare perioder. Vissa lektioner kräver mer utrymme och då är den närmsta utemiljön ett utmärkt alternativ att använda för att arbeta undersökande med att mäta. Att förstå hur man mäter krävs det att man testar att mäta, att arbeta undersökande. Genom att skapa sina egna mätverktyg, använda…

Bygglek och odling på Guldängen

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

När första snön har fallit är det inte självklart att tänka på odling. Nu går startskottet med planeringen för nästa odlingssäsong. I våras öppnade Guldängens bygg- och odlingslekplats i Uddeholmsparken. Det är en plats där barnen själva får forma miljön genom att snickra, så och odla på platsen. Allt som odlas är ätbart och inspireras…

1800-talet från jordbrukssamhälle till industrisamhälle

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen förändrades Malmö snabbt. När man kommer till tiden för Baltiska utställningen har Malmö blivit en stad med upp mot 100 000 invånare och många industrier. Vissa industrier är så stora att de har hela välden som handelspartner. Baltiska utställningen blir tillfället…

Hållbara lösningar i staden - Ekostadens Klassrum

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Nya aktiviteter och platser är på väg att ta plats på Pedagogiska kartor. Denna gången handlar det om hållbar utveckling i staden. Vill du ta del av detta innan så finns det möjlighet. Den 24:e november bjuder Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) och VA-Syd in till en inspirations- och kunskapsdag. SGRI har under en tid…

Att jobba med forntiden på lågstadiet – Pedagogiska kartor

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Arkeologen och muséipedagogen Thomas står inför en årskurs tre och berättar om vad en arkeolog kan hitta när de gräver ur gravar från flera tusen år sedan. Men även vad gravarna kan berätta för oss. Eleverna lyssnar nyfiket och undrar varför vissa fick med sig saker i gravarna. Gravmattorna är utrullade eleverna kryper upp på…