Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Malmö som lärplats - ett utomhuspedagogiskt perspektiv

I den här bloggen skrivs det om andra lärplatser än klassrummet, att använda staden som resurs och lärplats i undervisningen, men också om användarhjälp och tips för Pedagogiska kartor (PK). De som har utvecklat Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

Antal inlägg: 86

Religiösa byggnader i Malmö - nya punkter på Pedagogiska kartor

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Många nya punkter håller på att växa fram som lektionsmaterial på Pedagogiska kartor. Ett av dessa arbeten är religiösa byggnader i Malmö. Först ut är Malmö synagoga, en av flera kommande byggnader. Lektionsmaterialet vänder sig främst till mellanstadiet. Utifrån att besöka platserna, antingen genom att studera dem utifrån och/eller boka in visning, ska eleverna kunna dra slutsater utifrån symboler och…

Arbetet fortsätter med Malmös lokalhistoria

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Oftast läser vi historia ur ett Stockholmsperspektiv. Malmös historia är inte den svenska. Om vi går över sundet och tittar, fungerar den danska historieskrivningen inte heller. Tillsammans,  lärare, arkivarier, historiker och arkeologer,  har vi påbörjat ett arbete med att berätta Malmös lokalhistoria från forntiden till i dag. Vi började med 1700-tal Nya möjligheter för Malmö och 1600-tal Malmö…

Förmågan beskriva och förklara utifrån fältarbete

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Många pedagoger drar sig för att gå ut och göra fältundersökningar i biologi. Vad och hur gör man för att en håvning i damm inte stannar vid ett görande utan blir ett tillfälle för kunskapsinhämtning? Hur ska denna kunskap sedan kunna användas som en källa i det fortsatta arbetet? Vilket är då det fortsatta arbetet?…

Kävlingeån - från Vombsjön till Lommabukten

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Förskolebussarnas personal har haft möjlighet att följa med på en resa från Vombsjön ner till Lödde å mynning i havet. Detta var en inspirationsresa som genomfördes i maj och september 2017. Vi, Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson på Pedagogisk inspiration, tillsammans med personal från förskolebussarna i Malmö gjorde en dagsutflykt. Första stoppet var vid infiltrationsdammarna…

Med staden som utgångspunkt - 1700-talet : Nya möjligheter för Malmö

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Nu har 7-8 NO på Kryddgårdsskolan testat lektionsmaterialet 1700-tal Nya möjligheter för Malmö. Så mycket vi och eleverna har lärt oss om Malmö. Jag och Annica Trenneman, förstelärare på Kryddgårdsskolan, har gemensamt arbetat fram ett lektionsmaterial som har autentiska källor som grund. Vi har tagit avstamp i det som ofta uppfattas som ett svårbearbetat område för lärare, att kritiskt granska, tolka och värdera källor…

Med staden som utgångspunkt - 1600-talet: Malmö blir svenskt

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Att skapa sig inre bilder av hur det såg ut på 1600-talet i en tid av krig och annat elände är svårt. Detta är en tid då Malmö pendlar mellan att vara danskt och svenskt. Malmös historia är stundtals den svenska historien, men i andra stunder dansk. Vi behövde skriva vårt eget material. Jag och Sara Otthén,…

Dåtid, nutid och framtid!

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Nu fortsätter arbetet med Malmös lokalhistoria genom fysiska platser i staden. Den här terminen riktar vi in oss på forntiden för åk 1-3 och 1800-talet fram till 1914 för åk 7-9. Det är två tider som är varandras motsatser på många sätt. Det är inte lätt att se spår i staden efter forntiden, jag har…

Hur får vi syn på att luft är något?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

På Örtagårdsskolan har elever arbetat med att synliggöra luft. Genom ett undersökande arbetssätt, att få syn på luft, att luft rör sig, tar plats och väger något, har eleverna arbetat systematisk med att undersöka vad luft är och fått en modell för hur gas beskrivs via partikelmodellen. Eleverna har dokumenterat sina upplevelser och upptäcketer med kamera. Den dokumentationen skapade underlag för nästa…

Vilket är nu omkrets och vilket är area?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Ett svårt moment för många elever är att kunna skilja på begreppen omkrets och area. Jag och Angelina Briggner, matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration, har arbetat fram ett lektionsmaterial där praktik möter teori och där huvudfokus är att få känslan för vad som är vad. Mäta omkrets och area är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen…

Att arbeta med systematiska undersökningar i biologi: Inventering av damm

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

I vissa dammar finns det hur mycket djurliv som helst. Varför är det så? Finns det många av en sort? Hur andas de? Vem äter vem?  Undervisningen i biologi ska bidra till att  eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. För att kunna göra detta ska eleverna ges förutsättningar att söka svar på…

Mäta längd - praktisk matematik i närmiljön

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Vi, jag och Angelina Briggner, har arbetat fram ett lektionsmaterial i matematik Mäta längd. Tanken är att eleverna genom ett undersökande arbetssätt, mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, ska få en känsla för nutida och äldre måttenheter. Vi söker en klass, F -2, som vill hjälpa oss…

Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Till dig som är historielärare och vill arbeta med staden som utgångspunkt, nu är första delen av Malmös lokalhistoria tillgänglig på Pedagogiska kartor. Denna första del handlar om Malmö under 1700-talet och vänder sig främst till dig som undervisar på högstadiet. Genom materialet får eleverna lära känna sin lokalhistoria lite mer, men främst är syftet att…