Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Malmö som lärplats - ett utomhuspedagogiskt perspektiv

I den här bloggen skrivs det om andra lärplatser än klassrummet, att använda staden som resurs och lärplats i undervisningen, men också om användarhjälp och tips för Pedagogiska kartor (PK). De som har utvecklat Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

Antal inlägg: 86

Arbetsdag i Måryd

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Vid ett tillfälle per termin åker jag och Birger Emanuelsson ut med två förskolebussar till besöksmål som vi vill titta lite närmare på. Denna gången träffade vi Rolf och Almviks förskola i Måryd. Det tar ca 45 minuter att köra från Malmö. På Pedagogiska kartor kan man se vilka besöksmål som personalen på förskolebussarna tycker…

Siffror, bokstäver och fåglar i Pildammsparken

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Birger Emanuelsson och jag har haft möjlighet att träffa alla förskoleklasselever och ettor på Johannesskolan vid  vars ett arbetstillfälle. Vi valde att jobba i Pildammsparken, en park nära skolan. Här jobbade vi vidare med det som eleverna arbetar med i klassrummet. Vid varje tillfälle började gruppen med en gemensam lek innan vi delade upp eleverna i två grupper. En…

Hur många olika sorters träd kan du?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Snart är det grönt i staden och det finns möjlighet för lite naturstudier i närområdet. Ett sätt att introducera olika sorters träd och vad de heter är att börja med att hitta blad med olika former. Vilka hittar vi och varför hittar vi dem precis där? Det finns en plats, en liten dunge, vid Botildenborgs vattentorn som…

Hur använder jag Pedagogiska kartor?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Det är inte alltid lätt att ta sig an att börja använda ett nytt verktyg. Det tar tid att testa sig fram och ibland vet man inte riktigt vad det är man letar efter eller kan leta efter. Pedagogiska kartor är uppdaterad utseendemässigt och innehållsmässigt. Då behövs det nya instruktionsfilmerna. En handlar om hur du kan  zooma och…

Vem har bott i Malmö och hur kan vi ta reda på det?

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Just nu är vi i en spännande fas av historieundervisningen på Kryddgårdsskolan. Klass 7-8 No testar ett material som Pedagogisk Inspiration har tagit fram tillsammans med historieläraren Annica Trenneman. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Det är relativt svårt, men framför allt tidskrävande,…

Naturbåten i Öresund - anmäl er till vårens turer

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Naturbåten kommer snart att vara en ny aktivitet på Pedagogiska kartor. Genom marina studier ute på Öresund vill vi att Malmös elever skall få en fördjupad förståelse för det marina liv som vi har i vår närhet. På malmo.se kan ni läsa mer om vad som händer på turerna. Redan nu kan ni som undervisar…

Pedagogiska kartor - ny och uppdaterad version

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Det är dags för en nystart för Pedagogiska kartor. Efter att ha kollat av alla länkar i  kartan och uppdaterat det som behövdes finns den nu i en ny skrud. Det är inte bara den visuella kartan som fått ett lyft utan de övningarna som tidigare har utarbetats av Pedagogisk Inspiration Malmö tillsammans med skolor…

Vad kan man arbeta med utomhus under vintern? Mäta!

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Mäta längd är ett lektionsmaterial för åk 1-3 som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet oavsett årstid och väder. Arbete i klassrummet i växelverkan med arbete utomhus skapar möjligheter att jobba med matematik både med små och stora rörelser. I årskurs två arbetade eleverna med lektionsmaterialet Mäta längd i Cronhielms park.  Genom praktiskt arbete fick eleverna verklighetsnära…

Green Grounds of Health and learning

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

I år var det Lund som var värd för den årliga konferensen ”Green Grounds for Health and Learning”. Den 12-14 september träffades 220 deltagare från 16 olika länder för att utbyta erfarenheter kring barn och ungdomars behov av närhet till en grön utomhusmiljö. Pedagogisk Inspiration Malmö var med och visade lite hur vi tänker och jobbar kring de…

Malmös vattenförsörjning förr och nu

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Malmö har en spännande vattenhistoria som knyter ihop många delar av Malmö. Korrebäcken, som var stadens gräns mot väst, den bäck som Malmöborna hämtade sitt vatten från och som blev uppdämd till det vi idag kallar Pildammarna finns beskriven i Närmiljö som lärmiljö. Vill du veta mer om Malmös vattenförsörjning i ett historiskt perspektiv ska du…

Närmiljö som lärmiljö

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. Skolans omgivning kan användas som aktiva lärmiljöer i detta. I ett samarbete mellan Kryddgårdsskolan, Holmaskolan och Malmö Naturskola har vi tittat närmare på Rosengård och Holma/Kroksbäck som lärmiljö och kopplat det till pedagogiska kartor. Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera…

Sortera med år 7-9 på Klagshamns udde

Publicerat: Skribent: Erik Lensell

Här kommer det första av en serie tips för dig som vill testa undervisning utomhus. Tipset ligger även på internet-verktyget Pedagogiska Kartor-Upptäck din närmiljö, som du hittar här. Där finns även annan information om exempelvis transport och tillgång till toaletter. Diskutera gärna med oss i kommentarsfältet nedan hur efterarbetet i klassrummet skulle kunna se ut…