Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Pedagogiska kartor - upptäck din närmiljö!

Pedagogiska kartor, Malmö stad, är en interaktiv karta som samtidigt är en lärresurs och stöd i utomhuspedagogik. I denna blogg hittar du användarhjälp och tips för Pedagogiska Kartor. De som står bakom Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

Antal inlägg: 77
Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv

Publicerat:

Med staden som utgångspunkt - 1600-talet: Malmö blir svenskt

Att skapa sig inre bilder av hur det såg ut på 1600-talet i en tid av krig och annat elände är svårt. Detta är en tid då Malmö pendlar mellan att vara danskt och svenskt. Malmös historia är stundtals den svenska historien, men i andra stunder dansk. Vi behövde skriva vårt eget material. Jag och Sara Otthén,…

Utställningsmonter.

Publicerat:

Dåtid, nutid och framtid!

Nu fortsätter arbetet med Malmös lokalhistoria genom fysiska platser i staden. Den här terminen riktar vi in oss på forntiden för åk 1-3 och 1800-talet fram till 1914 för åk 7-9. Det är två tider som är varandras motsatser på många sätt. Det är inte lätt att se spår i staden efter forntiden, jag har…

Massor av såpbubblor i moln.

Publicerat:

Hur får vi syn på att luft är något?

På Örtagårdsskolan har elever arbetat med att synliggöra luft. Genom ett undersökande arbetssätt, att få syn på luft, att luft rör sig, tar plats och väger något, har eleverna arbetat systematisk med att undersöka vad luft är och fått en modell för hur gas beskrivs via partikelmodellen. Eleverna har dokumenterat sina upplevelser och upptäcketer med kamera. Den dokumentationen skapade underlag för nästa…

Barn står vid rutor som bildar kvadrat.

Publicerat:

Vilket är nu omkrets och vilket är area?

Ett svårt moment för många elever är att kunna skilja på begreppen omkrets och area. Jag och Angelina Briggner, matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration, har arbetat fram ett lektionsmaterial där praktik möter teori och där huvudfokus är att få känslan för vad som är vad. Mäta omkrets och area är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen…

Bilder ligger på gräset samtidigt som en håv ligger vid sidan.

Publicerat:

Att arbeta med systematiska undersökningar i biologi: Inventering av damm

I vissa dammar finns det hur mycket djurliv som helst. Varför är det så? Finns det många av en sort? Hur andas de? Vem äter vem?  Undervisningen i biologi ska bidra till att  eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. För att kunna göra detta ska eleverna ges förutsättningar att söka svar på…

Elever mäter på skolgård.

Publicerat:

Mäta längd - praktisk matematik i närmiljön

Vi, jag och Angelina Briggner, har arbetat fram ett lektionsmaterial i matematik Mäta längd. Tanken är att eleverna genom ett undersökande arbetssätt, mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, ska få en känsla för nutida och äldre måttenheter. Vi söker en klass, F -2, som vill hjälpa oss…

Staty av Frans Suell.

Publicerat:

Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor

Till dig som är historielärare och vill arbeta med staden som utgångspunkt, nu är första delen av Malmös lokalhistoria tillgänglig på Pedagogiska kartor. Denna första del handlar om Malmö under 1700-talet och vänder sig främst till dig som undervisar på högstadiet. Genom materialet får eleverna lära känna sin lokalhistoria lite mer, men främst är syftet att…

Barn tittar med lupp på mossa.

Publicerat:

Arbetsdag i Måryd

Vid ett tillfälle per termin åker jag och Birger Emanuelsson ut med två förskolebussar till besöksmål som vi vill titta lite närmare på. Denna gången träffade vi Rolf och Almviks förskola i Måryd. Det tar ca 45 minuter att köra från Malmö. På Pedagogiska kartor kan man se vilka besöksmål som personalen på förskolebussarna tycker…