Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Pedagogiska kartor - upptäck din närmiljö!

Pedagogiska kartor, Malmö stad, är en interaktiv karta som samtidigt är en lärresurs och stöd i utomhuspedagogik. I denna blogg hittar du användarhjälp och tips för Pedagogiska Kartor. De som står bakom Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

Antal inlägg: 77
Fem barn hukar sig vid dammens kant.

Publicerat:

Siffror, bokstäver och fåglar i Pildammsparken

Birger Emanuelsson och jag har haft möjlighet att träffa alla förskoleklasselever och ettor på Johannesskolan vid  vars ett arbetstillfälle. Vi valde att jobba i Pildammsparken, en park nära skolan. Här jobbade vi vidare med det som eleverna arbetar med i klassrummet. Vid varje tillfälle började gruppen med en gemensam lek innan vi delade upp eleverna i två grupper. En…

Olika typer av blad ligger på vitt papper.

Publicerat:

Hur många olika sorters träd kan du?

Snart är det grönt i staden och det finns möjlighet för lite naturstudier i närområdet. Ett sätt att introducera olika sorters träd och vad de heter är att börja med att hitta blad med olika former. Vilka hittar vi och varför hittar vi dem precis där? Det finns en plats, en liten dunge, vid Botildenborgs vattentorn som…

Kartbild över Malmö från dator.

Publicerat:

Hur använder jag Pedagogiska kartor?

Det är inte alltid lätt att ta sig an att börja använda ett nytt verktyg. Det tar tid att testa sig fram och ibland vet man inte riktigt vad det är man letar efter eller kan leta efter. Pedagogiska kartor är uppdaterad utseendemässigt och innehållsmässigt. Då behövs det nya instruktionsfilmerna. En handlar om hur du kan  zooma och…

Skulptur över Malmös stadskärna.

Publicerat:

Vem har bott i Malmö och hur kan vi ta reda på det?

Just nu är vi i en spännande fas av historieundervisningen på Kryddgårdsskolan. Klass 7-8 No testar ett material som Pedagogisk Inspiration har tagit fram tillsammans med historieläraren Annica Trenneman. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Det är relativt svårt, men framför allt tidskrävande,…

placeholder bild

Publicerat:

Naturbåten i Öresund - anmäl er till vårens turer

Naturbåten kommer snart att vara en ny aktivitet på Pedagogiska kartor. Genom marina studier ute på Öresund vill vi att Malmös elever skall få en fördjupad förståelse för det marina liv som vi har i vår närhet. På malmo.se kan ni läsa mer om vad som händer på turerna. Redan nu kan ni som undervisar…

Kartbild över Malmö från dator.

Publicerat:

Pedagogiska kartor - ny och uppdaterad version

Det är dags för en nystart för Pedagogiska kartor. Efter att ha kollat av alla länkar i  kartan och uppdaterat det som behövdes finns den nu i en ny skrud. Det är inte bara den visuella kartan som fått ett lyft utan de övningarna som tidigare har utarbetats av Pedagogisk Inspiration Malmö tillsammans med skolor…

Två elever mäter och målar med krita på marken.

Publicerat:

Vad kan man arbeta med utomhus under vintern? Mäta!

Mäta längd är ett lektionsmaterial för åk 1-3 som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet oavsett årstid och väder. Arbete i klassrummet i växelverkan med arbete utomhus skapar möjligheter att jobba med matematik både med små och stora rörelser. I årskurs två arbetade eleverna med lektionsmaterialet Mäta längd i Cronhielms park.  Genom praktiskt arbete fick eleverna verklighetsnära…

placeholder bild

Publicerat:

Green Grounds of Health and learning

 I år var det Lund som var värd för den årliga konferensen ”Green Grounds for Health and Learning”. Den 12-14 september träffades 220 deltagare från 16 olika länder för att utbyta erfarenheter kring barn och ungdomars behov av närhet till en grön utomhusmiljö. Pedagogisk Inspiration Malmö var med och visade lite hur vi tänker och jobbar kring de…