Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Radikalisering - en sista väg ut

Rafi Farouq och Felix Unogwu kommer att arbeta med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism. Uppdraget handlar om att sprida kunskap, skapa och understödja processer och supporta skolorna i denna viktiga fråga samt att stärka och arbeta förebyggande med ungdomar direkt.

Antal inlägg: 10

Vad har skog och bilbränder att göra med radikalisering?

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Av Felix Unogwu Mattias Torstensson En ny video från Islamiska statens mediacenter visar följarna att mordbrand är högst rankat bland låggradiga terroriststrategier och de uppmuntrar brandattacker på naturen. Förödelsen och dödligheten av skogsbranden i Kalifornien 2018 hålls högt och lyfts fram som ett gott exempel. Med 85 döda, var skogsbranden den dödligaste och mest destruktiva…

Så diskuterar du en terroristattack med elever

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Även om vi normalt skulle rekommendera undervisning och lärande i School Strengthening System (SESS) – som är en utbildning i hur skolan kan motverka radikalisering bland elever –  så det tillfällen då lärare kan behöva reagera omedelbart på oförutsedda händelser, till exempel terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm. Denna vägledning ger praktiska förslag på hur du kan strukturera diskussion, vidareutbildning…

Att bygga elevernas motståndskraft mot radikalisering i skolan

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Våra kondoleanser går till offren och deras familjer för den gräsliga terrorattacken i Nya Zeeland. Ingen, oberoende av politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser har rätt att skada eller ta livet av annan person i strävan efter sitt syfte. Attacken är en påminnelse om faran av vitmakt grupper och religiösa extremistgrupper i vårt samhälle i dag….

Dags att ta barns våldsutsatthet på allvar

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Under de närmaste veckorna kommer vi att sammanfatta olika delar av rapporten från Barnombudsman om barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism i Sverige. Denna vecka handlar det om ungas beskrivningar och tankar om erfarenheter av våldsbejakande extremism. Ungefär 300 personer från Sverige beräknas ha rest till våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak. Flera…

Fake news kopplat till demokrati, digitalisering och radikalisering!

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Av Felix Unogwu Rafi Farouq Enligt utvärderingen rekommenderar 98 procent starkt denna utbildning och 2 procent rekommenderar. Den 7 och 14 november höll vi fortbildningar för skolbibliotekarier, IKT-pedagoger och SO-lärare eller svensklärare från nio olika grundskolor i Malmö om källkritik och fake news kopplat till demokrati, digitalisering och radikalisering. Utbildningen syftade till att tillhandahålla konkreta…

Praktiskt stöd - hur man hanterar radikalisering bland elever

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Möllevångsskolan mot Radikalisering! Vad är det som 97,5 % av Möllevångsskolans lärare och pedagoger tycker är bra och mycket bra? Vi hade äran och nöjet att hålla en halvdags intensivutbildning med skolpersonalen på Möllevångsskolan. Denna utbildning (Steg 1) innehöll föreläsning, workshop och diskussioner. Fantastisk personal med en likaså fantastisk ledning som var mycket engagerade och…

Praktiskt stöd- hur man hanterar radikalisering bland elever

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Stor ära att vara på Oxievångsskolan idag! Som en del av School Strengthening System (SESS) hade vi en föreläsning inom området radikalisering och våldsbejakande extremism för 60 anställda på Oxievångsskolan i Malmö, inklusive lärare, kuratorer, matsalspersonal och annan personal. Under föreläsningen körde vi en tankesmedja där vi jämförde erfarenheter från klassrummen, diskuterade teorier och talade…

Terroristattacken i Stockholm

Publicerat: Skribent: Felix Unogwu

Med anledning av terrorattacken i Stockholm fredagen den 7 april tyckte vi att det var viktigt att skriva om det på bloggen. Det har berört oss alla och våra tankar går till de familjer och anhöriga som drabbats. Det har också varit fantastiskt att se människor sluta upp tillsammans och stå enade för det demokratiska…

EHT-personal från grundskolorna på utbildning om radikalisering!

Publicerat: Skribent: Rafi Farouq

  Vi fick ett uppdrag av grundskoleförvaltningen att utbilda all EHT personal, dvs alla kuratorer, psykologer m.fl. på grundskolorna i Malmö i frågan om radikalisering och våldsbejakande extremism. Sammanlagt ca 200 nyfikna, kompetenta och engagerade psykologer, kuratorer, pedagoger och rektorer från grundskolorna tog sig till Stadionmässan för att genomgå denna utbildning. Fyra späckade timmar med…

Radikalisering - en sista väg ut

Publicerat: Skribent: Rafi Farouq

Hej   Radikalisering har alltid funnits i alla samhällen och ungdomar är särskilt sårbara för detta fenomen. De sista åren har allt från högervindar till islamistisk våldsbejakande extremism på allvar blossat upp i Europa. Idag råder det krig, konflikt och massflykt från en hel region i världen där terrorgrupper gjort det till ett av sina…