Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Rosenknoppar - ett språkutvecklande arbetssätt

I den här bloggen kan du läsa om hur vi arbetar med årskurs 1 på Rosengårdsskolan i Malmö. En röd tråd i vårt arbete är den formativa, tematiska och språkutvecklande inriktningen.

Antal inlägg: 95

Berättande text

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vårterminen i 3:an. Våra elever ska rustas så mycket det går inför 4:an. Dessutom står de nationella proven för dörren. I skolan ska eleverna lära sig att läsa, tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. Likaså…

Språkutvecklande högläsning

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

På Rosengårdsskolan har 100% av eleverna ett annat modersmål än svenska. Språkutveckling genomsyrar därför all undervisning, oavsett ämne. Alla elever här behöver utveckla sitt språk, mer eller mindre. Vår uppgift som pedagoger, är att utforma undervisningen så att den motsvarar våra elevers behov. Det innebär att vi behöver bli proffs på språkutvecklande undervisning. På Rosengårdsskolan…

Vi lär oss om Judendomen

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vi fortsätter att lära oss om världsreligionerna. Förra veckan arbetade vi hårt med islam. Vi följde samma arbetsmodell som med kristendomen. Input via film, bildspel och läsning. Samtal om att bära schal, be mot Mekka och att gå i moskén. Vi fyllde i sexfältare och ritade bilder. Med hjälp av sexfältaren tränade vi på att…

Tre religioner - Kristendomen

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Förra veckan startade vi upp vårt religionstema – Ett barn är fött. Vi ska lära oss om de tre stora världsreligionerna; Kristendomen, Islam och Judendomen. Enligt Cirkelmodellen kombinerar vi kunskapskraven i religion med genren beskrivande text (Sva). Eftersom julen står för dörren passade det bra att starta upp med Kristendomen. Enligt Cirkelmodellen startade vi upp…

Puls, rytm och tempo

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

I musiken jobbar vi mot kunskapskraven i år 6. Att börja ettan på Rosengårdsskolan innebär inte automatiskt att jag: kan sjunga tillsammans i grupp kan följa rytm, tempo och tonläge har sjungit mycket som barn kan den svenska barn-sångskatten förstår orden i texterna Därför har vi under år 1 och 2 lagt mycket av musikundervisningen…

Food hos knopparna

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vi har jobbat med food på engelskan i några veckor. Målen för lektionen: Say and understand words about food. Understand and follow instructions. Efter startramsan började vi passet med att repetera de nya orden. Vi sa efter fröken, tränade uttal och körläste, flera gånger. Vi har hämtat material till temat på British council Det är ett…

Kollegialt utbyte i öster

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Allt för sällan tar vi oss tid att möta kollegor från andra skolor. I område öster har vi mycket gemensamt i den dagliga verksamheten med våra elever. Vi kan lära mycket av varandra genom att träffas och utbyta erfarenheter. Efter vår föreläsning på Pedagog Malmö Live tog Gunilla Neilan, Örtagårdsskolan, kontakt med oss. Hon ville…

Sinnena bedömningstillfälle

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Under veckan med våra sinnen har vi tränat på att plocka ut viktiga ord ur texterna vi läst. Utifrån de orden har vi sedan skrivit korta faktatexter om varje sinne. Kunskapskravet när det gäller innehållet är att känna till våra fem sinnen och kunna berätta något om varje sinne. Som förberedelse startade vi med en…

Våra fem sinnen

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Förra veckan djupdök vi i våra fem sinnen. Kunskapskravet var att kunna berätta om sinnena. Dessutom arbetar vi i cirkelmodellen med faktatexter. Det långsiktiga målet för hela Kroppen-temat är att kunna skriva faktatexter som innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt. Våra Symwriterkort visade vad som…

Kroppen - en start

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Då har vi avslutat det roliga Forntiden-temat och hoppade i tisdags rakt in i nästa spännande tema. Vi börjar vänja oss vid att dagens schema nu är gjort av de fina kort med bildstöd som vår fantastiska logoped Ida Rosqvist tillverkat åt oss. Ett bra stöd åt elever med svenska som andraspråk. Det är helt…

Utflykt med tydliga mål - Torna Hällestad

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Två veckor senare vågade vi oss ut i naturen igen. Denna gång gick färden till Torna Hällestad. Med koppling till Haväng var målen tydliga denna gång. Dagen innan aktualiserade vi våra fem utflyktsregler som vi gemensamt kom fram till efter förra utflykten. vi ska hålla oss till gruppen vi ska låta djuren vara ifred vi…

Bedömning på Forntiden

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Väl förberedda efter olika träningstillfällen var det i måndags dags för slutbedömning i Forntiden-temat. Även om vi hållit kunskapskraven vid liv och gjort återkommande formativa bedömningar under temats gång har vi alltid en sammanfattande slutbedömning efter varje arbetsområde. barnen får flera chanser att utveckla sina förmågor under resans gång vi får en samlad bild av…