Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Rosenknoppar - ett språkutvecklande arbetssätt

I den här bloggen kan du läsa om hur vi arbetar med årskurs 1 på Rosengårdsskolan i Malmö. En röd tråd i vårt arbete är den formativa, tematiska och språkutvecklande inriktningen.

Antal inlägg: 95
Mål står på datorns skärm.

Publicerat:

Berättande text

Vårterminen i 3:an. Våra elever ska rustas så mycket det går inför 4:an. Dessutom står de nationella proven för dörren. I skolan ska eleverna lära sig att läsa, tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. Likaså…

Text och teckning.

Publicerat:

Språkutvecklande högläsning

På Rosengårdsskolan har 100% av eleverna ett annat modersmål än svenska. Språkutveckling genomsyrar därför all undervisning, oavsett ämne. Alla elever här behöver utveckla sitt språk, mer eller mindre. Vår uppgift som pedagoger, är att utforma undervisningen så att den motsvarar våra elevers behov. Det innebär att vi behöver bli proffs på språkutvecklande undervisning. På Rosengårdsskolan…

Elever sitter på golvet och pratar.

Publicerat:

Vi lär oss om Judendomen

Vi fortsätter att lära oss om världsreligionerna. Förra veckan arbetade vi hårt med islam. Vi följde samma arbetsmodell som med kristendomen. Input via film, bildspel och läsning. Samtal om att bära schal, be mot Mekka och att gå i moskén. Vi fyllde i sexfältare och ritade bilder. Med hjälp av sexfältaren tränade vi på att…

Teckningar av Adam och Eva uppsatta på vägg.

Publicerat:

Tre religioner - Kristendomen

Förra veckan startade vi upp vårt religionstema – Ett barn är fött. Vi ska lära oss om de tre stora världsreligionerna; Kristendomen, Islam och Judendomen. Enligt Cirkelmodellen kombinerar vi kunskapskraven i religion med genren beskrivande text (Sva). Eftersom julen står för dörren passade det bra att starta upp med Kristendomen. Enligt Cirkelmodellen startade vi upp…

Rytminstrument ligger i rund ring.

Publicerat:

Puls, rytm och tempo

I musiken jobbar vi mot kunskapskraven i år 6. Att börja ettan på Rosengårdsskolan innebär inte automatiskt att jag: kan sjunga tillsammans i grupp kan följa rytm, tempo och tonläge har sjungit mycket som barn kan den svenska barn-sångskatten förstår orden i texterna Därför har vi under år 1 och 2 lagt mycket av musikundervisningen…

Elever färglägger teckning.

Publicerat:

Food hos knopparna

Vi har jobbat med food på engelskan i några veckor. Målen för lektionen: Say and understand words about food. Understand and follow instructions. Efter startramsan började vi passet med att repetera de nya orden. Vi sa efter fröken, tränade uttal och körläste, flera gånger. Vi har hämtat material till temat på British council Det är ett…

Elva personer står tillsammans.

Publicerat:

Kollegialt utbyte i öster

Allt för sällan tar vi oss tid att möta kollegor från andra skolor. I område öster har vi mycket gemensamt i den dagliga verksamheten med våra elever. Vi kan lära mycket av varandra genom att träffas och utbyta erfarenheter. Efter vår föreläsning på Pedagog Malmö Live tog Gunilla Neilan, Örtagårdsskolan, kontakt med oss. Hon ville…

Bilder som symboliserar de fem olika sinnena.

Publicerat:

Sinnena bedömningstillfälle

Under veckan med våra sinnen har vi tränat på att plocka ut viktiga ord ur texterna vi läst. Utifrån de orden har vi sedan skrivit korta faktatexter om varje sinne. Kunskapskravet när det gäller innehållet är att känna till våra fem sinnen och kunna berätta något om varje sinne. Som förberedelse startade vi med en…