Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Språkutveckling

"Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning" (Hallgren & Fallgren 2010). Vår tanke med bloggen är att utforska hur detta kan se ut i praktiken, välkommen!

Antal inlägg: 61
placeholder bild

Publicerat:

Språkinriktad ämnesundervisning på Pauliskolan

Sedan ett år tillbaka har en grupp lärare sammanställt dokument som alla lärare och elever på det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet kan arbeta utifrån. Dokumenten rör hur programmen ska ge språket större utrymme och vikt i ämnesundervisningen. Under vårterminens två första månader (VT 15) ska gruppen utvärdera olika arbetsmodeller inom språkinriktad undervisning. Därefter börjar arbetet med…

Fem studenter står vid varandra.

Publicerat:

När eleverna förstår så ökar närvaron

I dagens Sydsvenskan (2014.12.08) berättar Michael Blaesild på Byggymnasiet om hur han arbetar språkutvecklande i sina klasser. Han drar slutsatsen att när eleverna förstår begreppen och vad som står i texterna så kommer de också till lektionerna. På skolan är alla lärare indelade i grupper som arbetar med språkutveckling.  Modeller för lässtrategier, interaktion, feedback och…

placeholder bild

Publicerat:

"Beware of fat plans"

Vad ska ni göra? Jobba med lässtrategier. Vaddå lässtrategier? Jo, alltså eleverna förstår inte instruktionerna. Aha, men vad är det i instruktionerna då? Hm, jo de förstår inte vad de ska göra när det står att de ska redogöra och dra slutsatser, och sen har vi insett att många inte förstår ord som dessutom och vidare. OK. Så ni…

Elefant, lejon, gepard, noshörning och buffel plastdjur. på framsida av broschyr.

Publicerat:

Varför samsyn?

Ett hinder hos lärare för att nå en högre måluppfyllelse kan vara osäkerhet om varför man måste ha en samsyn. På höstens andra nätverksträff för språkutvecklare vässade vi argumenten. Det kanske självklaraste argumentet är att Gy11 kräver det. De språkliga förmågor som genomsyrar ämnesplanerna är i princip de samma i alla ämnen. Vi måste därför prata…

Publicerat:

Läsning är viktigt för liten som stor…

Ulf Malmqvist, processtödjare i förskolan föreläste på Språkdagen förra veckan med ett klart budskap. Läs, läs och läs igen för eleverna på förskolan så att de är rustade för en vidare läsupplevelse i skolan. Barnboken i förskolan är titeln på hans föresläsning. Salen är naturligt full av förskollärare och så är det jag. Jag som…

Skylt på dörr om språkdag.

Publicerat:

Språkdagen - Spännande dag med språket i fokus

Engagemang, inspiration och framsteg. Årets språkdag som arrangerades av Pedagogisk Inspiration Malmö lockade många pedagoger som ville utvecklas i sin yrkesroll med fokus på språket. – Jag hoppas många som är här i dag får modet att våga prova nya saker på sin egen skola, säger Linda Asplund, språkutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö och en av…

Entré till S:t Petri skola.

Publicerat:

Ord och begrepp i fokus på S:t Petri

Äntligen! Mitt namn är Therese Blomberg och jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola. Nu är vi igång med språkutveckling! Vi har på skolan bildat en grupp som ska studera språkutvecklande arbetssätt samt utveckla detsamma på skolan. I onsdags hade vi vår första träff. Vi lyssnade på Maaike Hajer och diskuterade språkutveckling på vår…

Venndiagram antecknat på whiteboard.

Publicerat:

Venn gör analys tydlig för eleverna

Vad skiljer texten om Zlatan från den om Yarden? Vilka likheter finns det? Under några timmar i onsdags diskuterade och prövade lärare i alla ämnen på Malmö latin språkutvecklande modeller och strategier.  Utifrån två texter på temat ”Arbete, klass och utanförskap”, hämtade från ”Impulser 3”, fick svensklärarna först enskilt, därefter i par och sedan gemensamt…