Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Språkutveckling

"Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning" (Hallgren & Fallgren 2010). Vår tanke med bloggen är att utforska hur detta kan se ut i praktiken, välkommen!

Antal inlägg: 61
Krukor uppsatta på vägg.

Publicerat:

Kartläggning nästa

Samsyn på skolan, rektorerna med i arbetet och stöd för att kunna arbeta med systematisk språkutveckling. Det var tre frågor som ventilerades på höstens första nätverksträff, den 18.9. 2014, där förstelärare och andra pedagoger som arbetar med språkutveckling deltog. Resultatet av mötet blev att språkutvecklarna nu ska kartlägga elevernas och lärarnas behov och leda till en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska…

Publicerat:

Språk- och kunskapsutvecklande arbete i historia - Sofielundsskolan

  Skolverket har producerat ett antal filmer om språk- och kunskapsutvecklande arbete i olika ämnen. I filmen om historia är det lärare på Sofielundsskolan som beskriver hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket. Medverkande lärare är Stefan Öberg och Axel Kristoffersson lärare i åk 7-9 på Sofielundsskolan….

Händer håller fram plastbokstäver.

Publicerat:

Språkutveckling från början på Mosaikskolan

Nyfikna och förhoppningsfulla. Frustrerade och fulla av tvivel. Därefter stolta över sina undersökningar och insikter om språkutvecklande arbete. Så kan man sammanfatta deltagarnas upplevelser av forskningscirkeln på Mosaikskolan som nu är avslutad. Men för deltagarna är det här bara början på ett fördjupat och nödvändigt språkutvecklingsarbete som gärna får omfatta alla på skolan. När forskningscirkeln…

Publicerat:

Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg

Maria Rundquist Visser på förskoleförvaltningen arbetar som samordnare för modersmålsstöd och flerspråkighet på förskolorna i Malmö. Under höstterminen har hon lett och organiserat fortbildning i modersmålsstöd och flerspråkighet för förskolornas personal i Malmö stad. Fortbildningen har i första hand varit föreläsningar och workshops med fokus på musik och digitala verktyg som IPad och PENPal. Hur…

Publicerat:

"Skolresultat för utrikes födda - vad händer i Norden?"

Anna-Karin Hedenskog, rektor på Modersmålenheten i Malmö stad deltog i ett seminarium i Stockholm den 15 november. Forskare från Norge, Sverige, Finland och Island berättade vilka faktorer de hittills har sett som är utmärkande för skolor med goda resultat som har en hög andel invandrade elever. Forskarnas presentationer följdes av debatt med politiker, praktiker och…

Kvinna ritar på whiteboard.

Publicerat:

Förutsättningar för språkutveckling startar i vardagsrutinerna på förskolan

Gästbloggsinlägg av Åsa Ljunggren och Maria Rundqvist Visser, utvecklingssamordnare. Under ht -12 och vt -13 har Hyllie Stadsdel arbetat med Forskningscirklar som en del av Skolsatsning 2012. Med hjälp av aktionsforskning har några förskollärare fått i uppgift att undersöka den egna verksamheten i syfte att se hur den kan främja barns kommunikationsmöjligheter i flerspråkiga miljöer….