Temabloggsbild

Språkutveckling Pi

I temabloggen Språkutveckling Pi bloggar Lisa Bolin, Birgitta Ryding, Pamela Nasr, Maja Bergqvist och Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Antal inlägg: 63

Publicerat:

Flerspråkiga klassrum i fokus!

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem. Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara… Läs mer

Publicerat:

Lärarna i täten!

Vi lärare på jorden är många och kunniga. Vi vet hur lärande fungerar, vi ser det varje dag. Vi förstår vad som måste till för att lärande ska ske. I någon mån har vi skapat våra egna recept för lärande, för våra omständigheter, och vi förfinar dem ständigt. Denna kompetens ska inte underskattas. Vi har… Läs mer

Publicerat:

Språk- och kunskapsutvecklande arbete utifrån cirkelmodellen med IKT som stöd!

En utmaning i arbetet med nyanlända elever kan vara ämnesundervisningen. Språkforskningen visar ett det tar 5-10 år för en andraspråksinlärare att tillägna sig den nivå som ger behållning av en typisk lärobok i So/No på svenska, och så länge kan vi ju inte vänta! Hur gör vi då för att tidigt jobba t.e.x med biologi… Läs mer

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola - del 4

I tidigare inlägg har vi resonerat kring pennan och datorn samt förhållningssättet mot dessa. Vi har även konstaterat att ASL är ett multidmodalt arbetssätt vilket också innebär ansvar. I detta avslutande inlägg vill vi därför tipsa om olika gratis appar och webbsidor som finns. I Google: Google teckningar: En app där du på ett enkelt sätt… Läs mer

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola - del 3

I ASL kan man utgå från delarna; mottagare, planera, illustrera, skriva, montera och publicera. I det här blogginlägget vill vi fokusera på montering och mottagare. Hur påverkas de två delarna när skolan digitaliseras? Att montera innebär att eleven klistrar sin teckning och sin text på ett papper eller i en bok. Pappret eller boken hängs… Läs mer

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola - del 2

I vår andra del i bloggserien om ASL vill vi lyfta de positiva aspekterna av att använda datorn som skrivverktyg istället för pennan. Arne Trageton, upphovsmannen till ASL menade redan i slutet av 1990-talet att datorn är en viktig del av vårt samhälle. I år presenterade Statens medieråd en rapport som visar hur barn och… Läs mer

Publicerat:

ASL i en digitaliserad skola – del 1

Med de goda förutsättningar som finns i Malmö stad för att arbeta digitalt blir tanken om att vänta med pennan och låta eleverna skriva på datorn när de utvecklar sin läsning och sitt skrivande mer och mer självklar. Att arbeta med digitala texter i svenskundervisningen redan från årskurs 1 är något som också skrivs in… Läs mer

Publicerat:

Men hur gör man då?

Skolverkets checklista för ett språkutvecklande arbetsområde är lång. Här är ett axplock: Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk? Knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter? Genomförs undervisningen så att kognitivt utmanande uppgifter kombineras med stöttning? Men hur gör man då? Många böcker om undervisning och lärande presenterar generella teoretiska tankesätt som ska… Läs mer