Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Språkutveckling PDM

I temabloggen Språkutveckling PDM bloggar Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning.

Antal inlägg: 70

Publicerat:

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - en stöttning för lärare och skolledare.

Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning  måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Bra exempel på stöttning är att…

Hand håller upp tecknad tänd glödlampa.

Publicerat:

Stötta tänkandet!

 Ibland vill man ha snabba tips och inspiration utan krusiduller. Då funkar Vicki Davis, eller @coolcatteacher som hon kallar sig online, perfekt. 10TM eller The 10-minute Teacher Podcast  är som gjord för snabb input på väg hem från jobbet eftersom varje avsnitt är max 10 minuter långt. Snacket är på engelska, men samtidigt får man input…

Publicerat:

Genom flerspråkiga glasögon

I sin senaste bok Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid (2017) använder Jim Cummins begreppet ”flerspråkiga glasögon”. Han menar att vi genom ett förändrat synsätt kan upptäcka de flerspråkiga elevernas förmågor och se deras språkkunskaper som en resurs. Detta bidrar till att elevernas identitet stärks och skapar goda förutsättningar för lärande. Att undervisa…

Publicerat:

Skolledningen viktig i arbetet med Läslyftet

Malmö Stad har nu två läsår av arbete med Läslyftet i ryggen, men hur har det gått på skolorna? Språkutvecklarna på PI har intervjuat några slumpvis utvalda skolledare, handledare och deltagande lärare för att skapa en bild av Läslyftets i Malmö 16/17.  “Redan kan man se förändringar hos oss lärare, men kanske inte resultatet hos…

Publicerat:

Mötesplatser – där pedagoger delar och lär tillsammans!

Pedagoger som vi möter önskar ofta praktiska råd kring hur de kan utveckla sin undervisning. De vill veta hur de kan omsätta teorin till sin egen praktik och hur andra gör för att lyckas med det. Vår erfarenhet är att det finns väldigt mycket kompetens och många goda exempel runt om på våra skolor. Ett sätt…

Publicerat:

Stärk studiehandledningen, stärk lärandet!

Jag följer med Jasmina Ilijoska, studiehandledare och modersmålslärare i makedonska under ett studiehandledningstillfälle. Hon har just fått reda på att hennes elev i årskurs sju ska ha matteprov imorgon. -Idag blir det intensivt jobb! Bäst att sätta igång! Jasmina visar hur hon ofta jobbar med bilder som stöd, fast att undervisningen är på modersmålet. -Det…

Publicerat:

När två blir en helhet

Tänk dig en dag då du kan få en massa gjort. Ny input kring hur du kan jobba interkulturellt och inkluderande med såväl nyanlända som med alla andra elever. Detta utifrån ett språkutvecklande perspektiv med hjälp av IKT och  med utgångspunkt i  cirkelmodellen och genom flera konkreta interaktionsmodeller. Tänk dig att du gör detta tillsammans…

Publicerat:

Flerspråkiga klassrum i fokus!

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem. Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara…