Temabloggsbild

Språkutveckling Pi

I temabloggen Språkutveckling Pi bloggar Lisa Bolin, Birgitta Ryding, Pamela Nasr, Maja Bergqvist och Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Antal inlägg: 63

Publicerat:

Språkutveckling på PI våren 2016

Nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens olika nätverk, seminarieserier och träffar. Det vi erbjuder är: Nätverk för språkutvecklare Nätverk för Genrepedagogik Informationsträffar kring Bedömningsstödet i läs- skriv och matematikutveckling år 1-3 Seminarieserie – Att främja elevers lärande i NO (språkutveckling och NO, utifrån Läslyftet) Seminarieserie – Läslyftet för Förskoleklass Träffar för handledare inom… Läs mer

Publicerat:

Språkutvecklande läsprojekt i förskoleklass

I en fin och inspirerande miljö på Västra skolan arbetar förskoleklass FA och deras pedagoger Lisa och Lena. Sedan tre veckor tillbaka arbetar klassen med ett läsprojekt utifrån boken Cirkusmysteriet av Martin Widmark. Lisa läser sista kapitlet och eleverna lyssnar engagerat. Klassen arbetar med lässtrategier med hjälp av läsfixarna och eleverna har kort i sin… Läs mer

Publicerat:

Läslyftet lyfter

Vi har besökt Johannesskolan och Annebergsskolan för att ta del av deras arbete med Läslyftet. På skolorna träffade vi engagerade pedagoger där det kollegiala lärandet kring texterna och dess innehåll pågår.  Modulen de arbetar med är ”Tolka och skriva text i alla ämnen”. Den synliggör mångfalden av de texter som elever möter i skolan. I… Läs mer

Publicerat:

Hur synliggör vi språket i pedagogiska planeringar?

I seminarieserien kring pedagogiska planeringar på Pedagogisk Inspiration var det igår dags för den andra träffen. Denna gången hade workshopen fokus på språkets betydelse i de pedagogiska planeringarna. Vi pratade om det sociokulturella perspektivet, där interaktionen och metaspråket spelar stor roll för språk- och ämnesutvecklingen. Det var även fokus på hur lärare behöver planera och genomföra sin undervisning för att… Läs mer

Publicerat:

Du glömmer väl inte att lämna synpunkter på det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1!

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Förslaget på kunskapskrav har tagits fram så att det  överensstämmer med det kommande obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3. Läs mer om kunskapskravet och lämna… Läs mer

Publicerat:

Läslyftet

Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats vars syfte är att öka elevernas läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbetet med läslyftet bygger på kollegialt lärande som leds av en handledare och kan organiseras med eller utan statsbidrag. Materialet är indelat i moduler som finns tillgängliga på Läs- och Skrivportalen. I nuläget… Läs mer

Publicerat:

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Vi har tittat närmare på det nya stödet i bedömning i årskurs 1-3 i svenska och svenska som andraspråk.  Materialet är under utprövning och finns på bedömningsportalen. Det kommer att bli obligatoriskt för huvudmän att använda från 1 juli 2016. Bedömningsstödet är anpassat för att kunna användas parallellt med Skolverkets tidigare utgivna bedömningsstöd Nya språket… Läs mer