Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer och miljöer. Vi som bloggar i denna temablogg arbetar med utomhuspedagogiska arbetssätt. Vi jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö eller på en skola eller förskola i Malmö.

Antal inlägg: 59

Publicerat:

Inspiration från andra sidan bron

En skolgård eller förskolegård kan utformas på massor av olika sätt. För att få mera inspiration till våra skolgårdar och förskolegårdar i Malmö anordnade Pedagogisk inspiration en bussrundtur i Köpenhamn med omnnejd samt en cykeltur i centrala Köpenhamn. Programmet kan sammanfattas såhär: 7:e maj: Bussturen leddes av Helle Nebelong som är landskapsarkitekt och har gestaltat…

Bild ur gammal fabrik.

Publicerat:

1800-talet från jordbrukssamhälle till industrisamhälle

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen förändrades Malmö snabbt. När man kommer till tiden för Baltiska utställningen har Malmö blivit en stad med upp mot 100 000 invånare och många industrier. Vissa industrier är så stora att de har hela välden som handelspartner. Baltiska utställningen blir tillfället…

Teckning över Ekostaden.

Publicerat:

Hållbara lösningar i staden - Ekostadens Klassrum

Nya aktiviteter och platser är på väg att ta plats på Pedagogiska kartor. Denna gången handlar det om hållbar utveckling i staden. Vill du ta del av detta innan så finns det möjlighet. Den 24:e november bjuder Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) och VA-Syd in till en inspirations- och kunskapsdag. SGRI har under en tid…

Malmö synagoga 2017.

Publicerat:

Religiösa byggnader i Malmö - nya punkter på Pedagogiska kartor

Många nya punkter håller på att växa fram som lektionsmaterial på Pedagogiska kartor. Ett av dessa arbeten är religiösa byggnader i Malmö. Först ut är Malmö synagoga, en av flera kommande byggnader. Lektionsmaterialet vänder sig främst till mellanstadiet. Utifrån att besöka platserna, antingen genom att studera dem utifrån och/eller boka in visning, ska eleverna kunna dra slutsater utifrån symboler och…

Stentryck med Suellska huset.

Publicerat:

Arbetet fortsätter med Malmös lokalhistoria

Oftast läser vi historia ur ett Stockholmsperspektiv. Malmös historia är inte den svenska. Om vi går över sundet och tittar, fungerar den danska historieskrivningen inte heller. Tillsammans,  lärare, arkivarier, historiker och arkeologer,  har vi påbörjat ett arbete med att berätta Malmös lokalhistoria från forntiden till idag. Vi började med 1700-tal Nya möjligheter för Malmö och 1600-tal Malmö blir…

Filmkamera står uppställd vid damm.

Publicerat:

Förmågan beskriva och förklara utifrån fältarbete

Många pedagoger drar sig för att gå ut och göra fältundersökningar i biologi. Vad och hur gör man för att en håvning i damm inte stannar vid ett görande utan blir ett tillfälle för kunskapsinhämtning? Hur ska denna kunskap sedan kunna användas som en källa i det fortsatta arbetet? Vilket är då det fortsatta arbetet?…

Insekt i plastglas.

Publicerat:

Kävlingeån - från Vombsjön till Lommabukten

Förskolebussarnas personal har haft möjlighet att följa med på en resa från Vombsjön ner till Lödde å mynning i havet. Detta var en inspirationsresa som genomfördes i maj och september 2017. Vi, Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson på Pedagogisk inspiration, tillsammans med personal från förskolebussarna i Malmö gjorde en dagsutflykt. Första stoppet var vid infiltrationsdammarna…

Staty av man med hög hatt.

Publicerat:

Med staden som utgångspunkt - 1700-talet : Nya möjligheter för Malmö

Nu har 7-8 NO på Kryddgårdsskolan testat lektionsmaterialet 1700-tal Nya möjligheter för Malmö. Så mycket vi och eleverna har lärt oss om Malmö. Jag och Annica Trenneman, förstelärare på Kryddgårdsskolan, har gemensamt arbetat fram ett lektionsmaterial som har autentiska källor som grund. Vi har tagit avstamp i det som ofta uppfattas som ett svårbearbetat område för lärare, att kritiskt granska, tolka och värdera källor…