Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Vuxenutbildningens Förstelärare

Inom Malmös Vuxenutbildning är vi idag 18 förstelärare. Vi representerar Komvux Malmö Södervärn, Komvux Pauli samt Komvux Universitetsholmen Tillsammans har vi fokus på olika utvecklingsområden - IKT, individualisering, språkutveckling, värdegrund och läroplan samt några med ett mer generellt försteläraruppdrag. På vår blogg kan du följa vårt arbete med de tilldelade skolutvecklingsuppdragen.

Antal inlägg: 9

Formativt förhållningssätt med digitala verktyg på distanskurs på KomVux

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

För att elever ska dra nytta av det formativa arbetet är det av största vikt att läraren lär känna sina elever och bygger ett förtroende. Lärare som arbetar i grundskolan och gymnasiet lär känna sina elever ganska väl eftersom de träffar dem regelbundet under ett läsår eller flera. Men hur kan vi lärare på KomVux…

Strategi 1 Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier Hur kan man göra det?

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

Strategi 1 handlar om hur vi förmedlar lärandemål och framgångskriterier för våra elever. Genom att vara tydliga med vad de ska lära sig finns det större chans för att eleverna faktiskt lär det vi vill att de ska lära sig. Strategi 1 handlar även om att vi lärare ska planera för lärande, inte för aktivitet….

Arbetet med ny matematikdiagnos vid skolstart för gymnasiet-del 2

Publicerat: Skribent: nafi zanjani

Tillsammans med den centrala ämnesgruppen i matematik arbetar Emma Linton (Malmö Borgarskola) och Nafi Zanjani(Komvux Södervärn) med den nya diagnosen. Det är andra året som diagnosen används på gymnasieskolor. Tidigare användes en diagnos som konstruerades innan Gy11. Den nya diagnosen har utgått från kursplanen i matematik för åk 9 samt ämnesplanen i Ma1. Den är…

Misslyckas - en risk den djärve tar!

Publicerat: Skribent: Lotta Loven

I fredags, den 21 april, på tid avsatt för kollegialt lärande för skolledare, fann jag mig imponerad av en kollega. Denne berättade helt frankt att hen tyckte sig ha misslyckats med att åstadkomma distribuerat ledarskap på det sätt som önskats. Ambitionerna å min kollegas sida hade varit andra, och större, än vad som visat sig…

Individanpassning inom vuxenutbildningen - och i ditt klassrum, del 3

Publicerat: Skribent: Annika Hansen

I våra tidigare blogginlägg har vi diskuterat anpassningar på organisationsnivå och Monika Vintereks uppdelning av metoder för individanpassning. Vi har också tagit upp begreppen stöd och stöttning och gett konkreta exempel.   Lärarens förhållningssätt Det finns många olika metoder för att ge stöttning under arbetet i klassrummet. Vi kommer nedan att delge en del av…

Individanpassning inom vuxenutbildningen – och i ditt klassrum, del 2

Publicerat: Skribent: Annika Hansen

I vårt förra blogginlägg diskuterade vi anpassningar på organisationsnivå och sammanfattade Monika Vintereks uppdelning av metoder för individanpassning. Stöd och stöttning Vi skulle först vilja definiera hur vi använder begreppen stöd och stöttning. När vi skriver stöd menar vi extra hjälp utifrån, t ex stöd av specialpedagog eller modersmålslärare, möjlighet att besöka en ordverkstad eller…

Individanpassning inom vuxenutbildningen - och i ditt klassrum

Publicerat: Skribent: Annika Hansen

Individanpassning inom vuxenutbildningen – och i ditt klassrum Många slår fast vikten av individualisering. Begreppet användes flitigt på 1990-talet när de åldersblandade klasserna i grundskolan var många. Med de heterogena klasserna kom eget arbete där eleverna skulle ”söka kunskap” och ”forska”. Individualiseringen betydde då att eleverna arbetade var för sig och alla arbetade med olika…

Otillgänglighet = diskriminering

Publicerat: Skribent: Birgitta Ryding

Bristande tillgänglighet är ny diskrimineringsgrund sedan januari. Jepp. Så nu börjar skolorna ransaka sig runtom i landet – Kan verkligen alla elever ta hissen till biblioteket? Hör alla elever ordentligt i mitt klassrum? Har alla elever åtkomst till digitalt material från sina lärare på skolan? Självklart finns det många skolor som också kan sträcka på sig och visa…

En studiedag i alla ära!

Publicerat: Skribent: Birgitta Ryding

Septembersolen skiner med all rätt på PIs studiedag för alla inom Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö, och varför skulle den inte göra det? Kaffedoften och sorlet sprider sig över skolgårdarna på Pauli och Latin. Klockan är 10 och det är paus mellan morgonföreläsningarna och vi möter lärare från Malmös alla hörn. Malmöpedagoger som pratar, tycker…