DUSM

Uppdraget är initierat av Malmö Stads gymnasie- vuxenutbildningsförvaltning och syftet är att tillgodose elevers och studiehandledares behov av studiematerial som… Läs mer

Antal inlägg: 21

E-twinning

Mitt namn är Annie Bergh och jag är eTwinning-ambassadör samt IT-pedagog på Kungshögsskolan i Oxie. Den här bloggen ska handla… Läs mer

Antal inlägg: 50

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska… Läs mer

Antal inlägg: 48

#normbryt

Normbrytande Rättigheter är Ungdom Mot Rasisms skolsatsning inom ramen för den antirasistiska kraftsamlingen som just nu pågår i Malmö. Projektets… Läs mer

Antal inlägg: 21

PedagogSommar

I bloggen PedagogSommar kommer du att få allehanda sommartips. Det kan te.x. vara appar, böcker, filmer eller trevliga platser att… Läs mer

Antal inlägg: 21

Språkutveckling

”Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål… Läs mer

Antal inlägg: 56

Filmkrönikan

För alla som älskar film är det självklart bra att det finns en plats som hjälper till att samla exempel… Läs mer

Antal inlägg: 224

E-böcker

Här hittar du tips rörande E-böcker. Skolpersonal i Malmö kan låna e-böcker via SELMA: http://selma.pedc.se Vi som skriver här är… Läs mer

Antal inlägg: 3