Gå direkt till innehållet

På vetenskaplig grund

En blogg om skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet av Pedagogisk inspirations forskargrupp. Här delas bland annat information pågående...

Antal inlägg: 41

Malmö Pedagogpris

Malmö pedagogpris delas ut årligen till en duktig pedagog eller arbetslag. Priset handlar om att visa uppskattning för det viktiga...

Antal inlägg: 33

I Ross Greenes fotspår

Collaborative and Proactive Solutions, CPS, är en samarbetsbaserad problemlösningsmodell som bygger på förhållningssätt ”Barn gör rätt om de kan” som...

Antal inlägg: 2

Pedagog Malmö - Live

Studiedagen Pedagog Malmö live (PML), samlar pedagoger och övrig personal från Malmös tre skolförvaltningar, från förskola till vuxenutbildning. Studiedagen genomförs...

Antal inlägg: 46

Språkutveckling PDM

I temabloggen Språkutveckling PDM bloggar Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning.

Antal inlägg: 73

E-twinning

Mitt namn är Annie Bergh och jag är eTwinning-ambassadör samt IT-pedagog på Kungshögsskolan i Oxie. Den här bloggen ska handla...

Antal inlägg: 91

IKT-pedagogik

En blogg som tar upp IKT-pedagogik i skolan. Först och främst här i Malmö men också vad som händer i...

Antal inlägg: 152

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska...

Antal inlägg: 62

Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett verktyg som gör det möjligt att utveckla alla barn, unga och vuxnas kunskaper och färdigheter. Som gör...

Antal inlägg: 33

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande i skolans värld är ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt samarbete mellan lärare för att utveckla undervisningen. Den här...

Antal inlägg: 44

Lärare som ledare

I projektet Lärare som ledare utvecklar möter vi lärare som vill utveckla sitt ledarskap för att ta tillvara elevers potential...

Antal inlägg: 8

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande är strukturer för hur läraren kan organisera elevernas interaktion med varandra. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att...

Antal inlägg: 23

Kultur i skolan

I den här bloggen berättar vi om allt nytt, roligt och utmanande arbete som berör kultur i Malmös skolor. ”Kulturens...

Antal inlägg: 104

Konst i naturen

Denna blogg vill inspirera till att skapa konst i naturen. Du behöver inte vara naturvetare eller konstnär för att kunna...

Antal inlägg: 11

PedagogSommar

I bloggen PedagogSommar kommer du att få allehanda sommartips. Det kan te.x. vara appar, böcker, filmer eller trevliga platser att...

Antal inlägg: 21

Språkutveckling

”Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål...

Antal inlägg: 64

Det snackas om...

Denna blogg tar upp sådant som det talas särskilt mycket om i vår omvärld när det gäller skola, utbildning och...

Antal inlägg: 328

Filmkrönikan

För alla som älskar film är det självklart bra att det finns en plats som hjälper till att samla exempel...

Antal inlägg: 224