Språkutveckling PDM

I temabloggen Språkutveckling PDM bloggar Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning.

Antal inlägg: 64

E-twinning

Mitt namn är Annie Bergh och jag är eTwinning-ambassadör samt IT-pedagog på Kungshögsskolan i Oxie. Den här bloggen ska handla… Läs mer

Antal inlägg: 55

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska… Läs mer

Antal inlägg: 54

PedagogSommar

I bloggen PedagogSommar kommer du att få allehanda sommartips. Det kan te.x. vara appar, böcker, filmer eller trevliga platser att… Läs mer

Antal inlägg: 21

Språkutveckling

”Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål… Läs mer

Antal inlägg: 57

Filmkrönikan

För alla som älskar film är det självklart bra att det finns en plats som hjälper till att samla exempel… Läs mer

Antal inlägg: 224