Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehållet. Du kan enkelt ändra dina inställningar för att ta del av innehållet.

Se hela Pedagog Malmö live här

Se hela sändningen från Pedagog Malmö live här!

Här hittar du hela sändningen från Pedagog Malmö live; tidsmarkörerna anger var du hittar inslaget!

10.38–47.00: Likvärdighet, delaktighet, hållbarhet och språkutveckling Panelsamtal med Jan-Ola Olsson, Peter Lindberg och Anneli Schwartz (Malmös skoldirektörer) samt Katrin Stjernfelt Jammeh (Kommunstyrelsens ordförande).

56.12–1.37.35: Föreläsning Annika Andersson: Hur många språk kan vi lära oss? En föreläsning om hur vi lär oss förstaspråk, andraspråk och främmandespråk och vad åldern och språklig bakgrund har för betydelse för färdigheten i ett nytt språk. Annika Andersson är universitetslektor på Linnéuniversitet och har doktorerat i psykologi med kognitiv neurologisk inriktning. Hennes forskningsintresse rör språkinlärning, specifikt andraspråksinlärning.

1.51.13–2:27:00: Hur skapar vi en likvärdig skola i en ojämlik värld? Panelsamtal med utgångspunkt i barns och elevers frågor och upplevelser. • Emma Leijsne, författare och journalist, Sydsvenskan • Patrick Konde, sakkunnig, Friends • Annika Andersson, forskare, Linnéuniversitetet • Sara Nilsson Mohammadi, skolpsykolog, Centrala elevhälsan, Grf • Mariana Melo, lärare, Stenkulaskolan 7-9

2:36:33: Föreläsning Jenni Donohoo: Collective Teacher efficacy och kraften i den kollektiva förmågan – vad händer när lärare har en tilltro till den gemensamma förmågan att nå uppsatta mål? Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik och har varit verksam som lärare i både grundskola och gymnasieskola. Jenni har publicerat flera artiklar och böcker, varav fem är bästsäljare. En av dessa finns översatt till svenska (Kollektiv lärareffektivitet), och ytterligare en svensk översättning ges ut nu i mars (Kraften i den kollektiva förmågan). Föreläsningen hålls på engelska.

Ordlista till Jenni Donohoo Collective Teacher Efficacy