Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken – vad säger pedagogerna?

I föreläsningen presenteras innehåll i intervjuer med 78 pedagoger, från förskola till gymnasiet, gjorda under hösten 2021. Frågorna handlar om hur pedagogerna definierar digital kompetens och hur de ser på relationen mellan digital kompetens och likvärdighet/jämställdhet samt ökad måluppfyllelse.

Anna-Lena Godhe är forskare och leder samarbetsforskningsprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet