Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Muntligt berättande som pedagogiskt verktyg

Hur kan du som pedagog använda berättandet i undervisningen? Ola Henricsson, grundskollärare och fil. doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, föreläser om det muntliga berättandet ur ett didaktiskt perspektiv. I avhandlingen Som att hålla tiden i sin hand – didaktiskt perspektiv på muntligt berättande har han undersökt vilken roll muntligt berättande har i undervisningen. Det vill säga när läraren stannar upp och ger exempel på eller skildrar något, med hjälp av historier, berättelser och anekdoter. Ola Henricsson har medverkat i Skolverkets lärportal 2020 med texterna Berättande sätter världen i rörelse (åk F-9) och Muntligt berättande - metoder, övningar och aktiviteter. – Det spontana och improviserade intresserar mig. Det visade sig att just det är ganska vanligt att lärare gör. Från början hade jag inte trott det utan tänkte mig att jag skulle komma att beskriva deras planerade berättande. Föreläsningen riktar sig till pedagoger inom förskola, skola och vuxenutbildning.