Nina och Magnus – Lika, olika, unika

Nina och Magnus Hemborg.

Under läsåret 15/16 arbetade vi, inom ramen för skapande skola, med temat ”Lika,olika,unika”. Med att skapa upplevelsebaserade lärandesituationer där eleverna genom olika uttrycksformer, får en ökad förståelse för hur estetiska former och lärande samspelar.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Magnus Hemborg och Nina Bergin på Pedagog Malmö Live! den 27 september.