Inspiration för pedagoger och skolledare

Senaste artiklarna

Emilia Nilsson, SO-lärare på Oxievångsskolan.

Kooperativt på högstadiet

Att använda kooperativt lärande på högstadiet är ovanligt, men SO-läraren Emilia Nilsson ser stor potential för strukturerna i årskurs 7–9. Kooperativt lärande är ett av Oxievångsskolans utvecklingsområden det här läsåret. Emilia Nilsson, som undervisar sjundeklassarna, tror att de olika strukturerna i det kooperativa lärandet kan vara ett sätt att skapa trygghet och studiero i...

Publicerat:

Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola.

”Spel viktig del i pedagogiken”

Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Christoffer Krämer. – Har din livslånga passion för...

Publicerat:

Marie-Louise Lindblad, pedagog på Sege parks förskola.

Får alla delaktiga med projekt

Att göra förskolan tillgänglig för alla barn har länge varit en ledstjärna för Marie-Louise Lindblad. Ett projektbaserat arbetssätt underlättar...

Publicerat:

Senaste blogginläggen

Vägen till normkritik – en brokig väg med många frågor

Denna hösten har jag fått förmånen att delta i utbildningen Inkludering på riktigt, för att bli processtödjare i våra...

Publicerat:

PRIO – vägen till en lärande organisation

Du kanske har hört talas om PRIO och är mer eller mindre insatt i vad det handlar om. Kanske...

Publicerat:

Barnkonventionen väger lätt som en fjäder

Vad händer när barnen kommer i kläm och orden i alla dokument som ska hjälpa oss inte blir till...

Publicerat:

Sorry kära elever för orsakat kaos

En Onsdag förmiddag i slutet av oktober, lektionen före rasten, spring i benen, lite hungriga, ganska trötta, fokus och...

Publicerat:

Puffbild

Artiklar

Här finns alla redaktionens artiklar samlade.

Puffbild

Bloggar

Här finns alla blogginlägg samlade.

Puffbild

Skolledare

Är du rektor eller skolledare? Här finns allt ledarmaterial samlat.