Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Kuratorer hittar vägar till samarbete

Modellen STFL belyser och strukturerar kuratorernas arbete och roll i elevhälsoteamet – och påminner om hur viktigt det är med samarbete, på och utanför skolan. För att göra elevhälsoarbetet ännu mer samarbetsinriktat, strukturerat och effektivt pågår sedan några år tillbaka implementeringen av modellen STFL (Systematiskt tillsammans för lärande) i Malmö. Just nu ingår kuratorerna Anna…

Publicerat:

Struktur som lyfter elevers röster

På Johannesskolan följs utvecklingsarbetet med gemensamma handlingsmönster upp genom auskultationer, elevhearings och analys av den egna undervisningen. – I utvecklingsarbetet har all personal deltagit, såväl skolledning som personal. Vilket har varit en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet med gemensamma handlingsmönster, säger Pär Blondell, rektor. Johannesskolans ledningsgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att tydliggöra både…