Gå direkt till innehållet

Om lärprocessen Hållbar stad

Publicerat: Föreläsare: Per Dahlbeck

Per Dahlbeck från Pedagogisk inspiration Malmö presenterade förskolans arbete med lärprocessen Hållbar stad som är ett samarbete mellan Malmö stad, MKB och Malmö universitet. Per blickade även framåt när det gäller hur barns tankar, idéer, konkreta förslag och åsikter om vår stad ska kunna tas tillvara i stadsplanerings- och stadsutvecklingsarbete genom en ny planerad stadsateljé.

Om lärprocessen Grönsakslandet

Publicerat: Föreläsare: Sofia Gonzalez Lönnqvist

Sofia González Lönnqvist från MiniFood som tillsammans med Marcus Nilsson, Kocken på Åkern, står bakom lärprocessen Grönsakslandet. Lärprocessen kan ses som en grogrund för att inkludera hållbar utveckling med förskolans läroplan, entreprenöriellt lärande och barnens hälsa. Mer om metoden bakom lärprocessen går att läsa i ”Så ett frö och bli måltidsmedveten”. Josefin Snygg från Arkitektens…

Tack för det här läsåret!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Nu när ett läsår är över blickar Pedagog Malmös redaktörer tillbaka och tipsar om några artiklar från hösten 2021 och våren 2022. Vi på redaktionen, Fredrik, Mette och Lina, vill samtidigt passa på att rikta ett stort TACK till alla som så generöst delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från skolan. Vårterminen…

Donohoo om kraften i den kollektiva förmågan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Jenni Donohoo, fil. dr i pedagogik, föreläste i mars på Pedagog Malmö Live. Temat var hur lärare gör skillnad för elever. Missade du föreläsningen kan du lätt ta del av den här igen. Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik, utbildare inom lärande, f d skollärare samt har publicerat flera artiklar och bästsäljande böcker. Hennes…

Ledarduon om samarbete och systematik

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Som rektor respektive biträdande rektor på Mellersta Förstadsskolan är det Nina Svensson och Ulrika Wirgin som står vid rodret när det gäller skolans systematiska kvalitetsarbete – ett arbete som uppmärksammats inte bara för sin systematik utan också transparens. Men hur får man med sig medarbetarna på SKA-tåget? Om detta och mycket annat berättar ledarduon i…

Hon lotsar till läsning

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

När Eva Berkström strax efter att hon gått i pension fick chansen att återvända till skolan tvekade hon inte. Som läsgruppsledare i Malmö stads satsning på seniora medarbetare ska hon medverka till att öka de yngre elevernas läsförmåga och läsförståelse. Tolv timmar i veckan stöttar Eva Berkström tredjeklassare med läsinlärning och läsförståelse. Undervisningen sker på…

Kulturellt elevinflytande

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Apelgårdsskolan har ett kultur- och biblioteksråd utvecklats, där elevrepresentanter påverkar vilka kulturupplevelser skolans elever får ta del av. Dessutom har rådet delgett både kultur- och grundskoleförvaltningen sina åsikter, vilket engagerat barnen än mer. Vi har träffat två av rådets drivande krafter, skolbibliotekarien Catarina Walles och fritidspedagogen Henrik Ottosson. Det började som ett klassiskt biblioteksråd…

Arbetslagets lösningsfokus räddning efter branden

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Tydlighet och struktur tillsammans med ett aldrig sinande lösningsfokus har gjort att lärarna på branddrabbade Rosengårdsskolan snabbt kommit igång med undervisningen igen i tillfälliga lokaler på gamla Segevångsskolan. För första gången sedan 2018 bedrivs det undervisning i de gamla klassrummen på Segevångsskolan. Det är förskoleklass- och lågstadieeleverna från Rosengårdsskolan som sedan drygt tre veckor bussas…

Räkna inte med Ulla Öberg – prisad för sina matematikmetoder!

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Inga rätt och fel. Inga matematikböcker och inga prov. Ingen fingerräkning. Istället ska eleverna lära sig att ”se” talen. Ulla Öbergs undervisningsmetoder har nu, 13 år efter pensionen, gett henne Mensapriset för att ha ”skapat en nyckel som passar elever på alla nivåer”. – Elever kan jobba parallellt med varandra inom samma uppgift, men på…