Intresserad av att blogga för Pedagog Malmö?

Hur bloggar man på Pedagog Malmö?
Här hittar du tips kring att skriva och hantera bilder och här finns riktlinjer för att skriva på Pedagog Malmö. Om du vill blogga hos oss, hör av dig till pedagogmalmo@malmo.se, så bokar vi in en genomgång!

Vad ska det vara för innehåll i bloggen?
När du bloggar för Pedagog Malmö ska bloggen handla om pedagogik, förskola, skola, fritidshem och ditt arbete. Målgruppen är kollegor. Syftet är att dela och diskutera pedagogiska tankar och erfarenheter. Det är inte en blogg för information till vårdnadshavare. Fackliga frågor hänvisar vi till andra forum som är avsedda för det.

Vem får blogga på Pedagog Malmö?
Pedagogisk personal i Malmö, i alla skolformer från fritidshem till förskola, till vuxenutbildning i kommunala skolor och friskolor, som följer Pedagog Malmös riktlinjer. Pedagog Malmö bedömer vilka bloggar som är aktuella att publiceras på Pedagog Malmö.

Att blogga är att kommunicera
På Pedagog Malmös blogg ska du uppdatera din blogg regelbundet, gärna minst en gång i månaden. På bloggen är du ansvarig för kommentarerna i samråd med redaktionen på Pedagog Malmö.

Bilder
Vi vill att du använder bilder i dina blogginlägg. Det bidrar till att göra din artikel enklare att ta till sig. Enklast är det om du använder bilder som du har tagit själv. Andras bilder måste du ha rätt att publicera. Det finns flera bildbanker med så kallade CC bilder Creative Commons. (Läs mer om bildhantering här!) Hänvisa alltid till fotografen i sådana fall. Om du har bilder från skolan och klassrummet med till exempel elever. Tänk på GDPR, målsmän till barn under 18 år måste godkänna (skriftligt) att bilder på deras barn publiceras.