[…] Ett PLN är ett nätverk i vilket representanter för flera skolor träffas för att lära av och stötta varandra i skolutvecklingsprocesserna. Exempel på ett sådant från GVF är det nätverk av förstelärare och skolledare som vi håller på att bygga upp. Ett annat exempel är de grupper av skolledare/lärare som tillsammans bildar en RLC (Research Learning Community) och som vi kommer att starta upp under våren inom GVF, se tidigare blogginlägg. […]