Om Pedagog Malmö

Pedagog Malmö är en plattform för dig som jobbar inom skola. Vi inspirerar genom att lyfta goda exempel, innovativa arbetssätt och metoder. Vi är en del av Pedagogisk Inspiration.

Varför och för vem?

  • Synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland Malmös pedagoger.
  • Bidra till nätverkande och utbyte av tankar och erfarenheter.
  • Fokus på Malmös pedagogiska arbete.
  • För all pedagogisk skolpersonal i Malmö i alla skolformer från förskola och fritidshem till vuxenutbildning, i både i kommunala skolor och friskolor.

Pedagog Malmö synliggör de kunskaper och erfarenheter som finns på Malmös skolor. Vi ser att det även finns lärdomar i utmaningarna och det som inte riktigt blev som planerat. 

Vi är tre redaktörer som driver och styr innehållet på plattformen; vi planerar, intervjuar, producerar och publicerar regelbundet material i våra kanaler. Samtidigt bidrar lärare och annan skolpersonal med sin yrkeskompetens, tankar och reflektioner i bland annat blogginlägg och filmade föreläsningar. 

Pedagog Malmö bygger på en delakultur och kollegialt lärande. Våra sociala medier är ännu en plats där vi bjuder vi in till diskussion, nätverkande och inspiration kollegor emellan. För att fortsätta vara relevanta och verksamhetsnära behöver vi er hjälp; vilka frågor vill du att vi lyfter?

Tipsa oss på pedagogmalmo@malmo.se

Följ oss på facebook och twitter!

Matris över hur Pedagog Malmö väljer sitt innehåll.