Tips och tricks

När du skriver text på webben behöver du tänka på hur besökaren läser. Hur vi beter oss när vi läser på en skärm skiljer sig nämligen åt från när vi läser exempelvis en bok. På nätet är vi otåliga, skumläser, skrollar och vill gärna klicka oss vidare.

Här får du tips kring hur du bäst lägger upp en text som väcker engagemang och inspiration, och som får läsaren att ta till sig informationen.

Några grundregler i korthet

 • Använd informativa rubriker. De får gärna innehålla verb för att fånga läsaren.
 • Använd ingress för att beskriva innehållet i texten.
 • Använd punktlistor för att sammanfatta, göra information lättillgänglig och lätta upp textblocket rent grafiskt.
 • Använd fet stil för att markera sådant som är extra viktigt.
 • Använd inte kursiv stil. Det försvårar läsningen.
 • Använd inte understrykningar. Dessa kan lura läsaren att tro att de är länkar.
 • Dela upp texten i stycken.
 • Korrekturläs mer än en gång. Då säkerställer du att texten är korrekt.

Vägled läsaren med informativa rubriker

Vi människor är otåliga när vi surfar. Visste du att vi ger varje sida i snitt 3–4 sekunder innan vi bestämmer oss för om den är värd att stanna på eller inte? Det är alltså viktigt att snabbt fånga läsaren. Det allra bästa sättet att göra det är inte med fina bilder, utan med informativa huvudrubriker (H1) och underrubriker (H2).

En informativ huvudrubrik sammanfattar vad texten handlar om. Använd gärna aktiva verb, som i rubriken till detta stycke. Ibland fungerar frågor bra som rubriker, men oftast är det bäst att besvara dem i stället. En informativ underrubrik sätts över ett nytt stycke för att beskriva vad följande avsnitt innehåller.

Det rekommenderade antalet tecken (även punkter, mellanslag, etc. räknas som tecken) för en rubrik är mellan 50 och 60. Max antal rekommenderade tecken är 65. På den här webbsidan kan du snabbt och enkelt räkna dina tecken: wordcounter.net

Använd ingressen för att beskriva innehållet

För att snabbt engagera läsaren används med fördel en ingress under huvudrubriken. Den ska kort och koncist beskriva innehållet i texten.

Dela in brödtexten i stycken

För att en text ska bli lättläst behöver den delas upp, i synnerhet om det är en lång text med mycket information. Ett stycke bör vara 3–6 rader långt.

Sammanfatta information i punktlistor

Vi skumläser som sagt på webben. Vi läser alltså sällan från början till slut som i en bok, utan vi skummar igenom texten för att snabbt hitta svar på våra frågor. Ett bra knep för att hjälpa läsaren är att sammanfatta viktig information i punktlistor. Här är tre fördelar med punktlistor:

 • De passar bra för att sammanfatta.
 • De gör att det går snabbt att hitta information.
 • De lättar upp texten rent grafiskt.

SEO

Alla tips du får i den här texten är viktiga för SEO, alltså sökmotoroptimering. Ju mer strukturerad en text är, desto lättare är det för intresserade läsare att hitta den.

Bilder

Här listar vi tips som kan vara bra att ha i åtanke när du vill använda bilder i ditt blogginlägg:

 • Undvik bilder med olika typer av text i. Det blir lätt rörigt och svårläst, särskilt på mindre skärmar.
 • Undvik kollage. Även dessa skapar distraktion och tar fokus från rubrik och ämne.
 • Undvik illustrationer kopplade till Pedagog Malmö. Dessa bör användas till specifika områden.
 • Undvik porträttbilder med röriga bakgrunder. Foton av personer tas med fördel framför en vägg, lugn natur eller med kort skärpedjup (så att bakgrunden blir suddig och fokus hamnar på personen).

I första hand ska Malmö stads bildbank användas i så stor utsträckning som möjligt. Det gör oss som stad tydligare mot våra medborgare och skapar igenkänning. För att komplettera vår egen bildbank har Malmö stad även avtal med den externa bildbankstjänsten Colourbox. Avtalet innebär att samtliga Malmö stads medarbetare har fri tillgång till Colourbox och kan använda deras bilder, illustrationer och filmer i alla medier och för alla syften.

Externa bildbanker kan innehålla material som är stötande eller olämpligt att använda. Tyvärr kan inte Malmö stad påverka detta på annat sätt än att välja bort dem. Därför är det extra viktigt för oss som använder externa bildbanker, till exempel Colourbox, att göra det med den kunskap vi har om hur vi vill och ska arbeta, till exempel med tanke på syfte, diskriminering och representation.

Här kan du ladda ner bra bilder helt gratis:

Nedan ser du ett axplock av bilder från ovanstående sajter.

Kollage

Referenser
https://sprakkonsulterna.se/skriva-for-webben/ https://tinyurl.com/2p86mh53