Skribenter

Linda Brundin

Linda Brundin

Mitt namn är Linda Brundin. Jag jobbar som specialpedagog, förstelärare, på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö.

Antal inlägg: 37

Se alla inlägg
Caroline Ulvsand

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

Antal inlägg: 35

Se alla inlägg

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1115

Se alla inlägg
Cristina Nordman

Cristina Nordman

Jag är språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Jag bloggar om allt som rör språkutveckling på ett eller annat sätt.

Antal inlägg: 60

Se alla inlägg

Matilda Lundahl

Redaktör Pedagog Malmö

Antal inlägg: 33

Se alla inlägg
Susan Englund

Susan Englund

Kommunikatör/Lärare på Komvux Malmö Södervärn.

Antal inlägg: 28

Se alla inlägg
Felix Unogwu

Felix Unogwu

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg
Lisa Lundkvist

Lisa Lundkvist

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg

Johanna Ravhed

Huvudredaktör Pedagog Malmö, ansvarig för skolledarfrågor

Antal inlägg: 92

Se alla inlägg
Jenny Hilborn

Jenny Hilborn

Arbetar som skollogoped på Sofielundsskolan.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg