Skribenter

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1097

Se alla inlägg
Gästbloggare

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 418

Se alla inlägg
Linda Brundin

Linda Brundin

Mitt namn är Linda Brundin. Jag jobbar som specialpedagog, förstelärare, på Örtagårdsskolans grundsärskola i Malmö.

Antal inlägg: 24

Titel:Specialpedagog, förstelärare

Placering:Örtagårdsskolan grundsärskola

Se alla inlägg

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg
Annika Dellholm

Annika Dellholm

Jag är skolpsykolog i Grundskoleförvaltningens psykologenhet. Brinner för elevhälsa, att utveckla ett smidigt och positivt samarbete mellan elever, pedagogisk personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Att sprida förståelse och kunskap kring hälsa, inlärning, PESOK* och elever med särskilda behov i synnerhet. Jag är övertygad om att både studieresultat och hälsa skulle öka om CPS och den tydliggörande pedagogiken var mer naturliga inslag i våra skolor - redan på ledning och stimulansnivå. Jag har särskilt uppdrag att stötta upp i arbetet med skolornas lokala elevhälsoarbete och är delprojektledare inom Varje Elevs Bästa Skola. *PESOK: Pedagogiskt och Socialt Klimat

Antal inlägg: 1

Se alla inlägg
Katarina Fornell

Katarina Fornell

Förstelärare. Lärare i matematik, NO och teknik på Apelgårdsskolan, Rosengård sedan 1996. Arbetar gärna med externa kontakter för att få möjligheter att ta med eleverna ut i verkligheten.

Antal inlägg: 27

Se alla inlägg
Erik Lensell

Erik Lensell

Arbetar som naturpedagog på Malmö Naturskola

Antal inlägg: 21

Se alla inlägg

Johanna Ravhed

Huvudredaktör Pedagog Malmö, ansvarig för skolledarfrågor

Antal inlägg: 82

Se alla inlägg
Eva Hörnblad

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. I samarbete med pedagoger, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret utvecklas kartan och dess innehåll.

Antal inlägg: 50

Se alla inlägg