Skribenter

Erika Rosén

Erika Rosén

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare i Malmö stad (Förskoleförvaltningen). Att blogga här kommer vara min kanal för att kommunicera ut pedagogiska tankar, dilemman och visioner. Jag tycker om att skriva personligt och frågandes och jag tycker om att läsa det som andra skriver och undrar över. Jag tror på att möten människor emellan är något det viktigaste som finns. Ämnen som jag brinner för är normkritik/normkreativitet, estetiska uttrycksformer med förkärlek till musik och film. Barns undringar och aktioner rubbar dagligen mina föreställningar om det mesta. Det är kanske det som är det allra bästa.

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Sofia Lönnquist

Sofia Lönnquist

Som måltidsutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet i Norr är min vision att höja värdet av måltiderna ute i förskolorna och skapa matglädje.

Antal inlägg: 4

Titel:Utvecklingspedagog/Måltidsutvecklare

Placering:Pedagogiska utvecklingsteamet Norr

Se alla inlägg
Linus Schrab

Linus Schrab

Antal inlägg: 1

Titel:Utvecklingssekreterare

Placering:PI, Malmö

Se alla inlägg

Maria Jarlsdotter

Rektor för Malmö Latin.

Antal inlägg: 20

Se alla inlägg

Caroline Söderholm

Jag är organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration och arbetar med chefs- och ledarstöd för skolledare.

Antal inlägg: 24

Se alla inlägg
Eva Daun

Eva Daun

Antal inlägg: 2

Se alla inlägg
Annika Kjellemar

Annika Kjellemar

Skolledare på Universitetsholmens gymnasium

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg