Skribenter

Eva Hörnblad

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. I samarbete med pedagoger, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret utvecklas kartan och dess innehåll.

Antal inlägg: 67

Se alla inlägg
Gästbloggare

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 583

Se alla inlägg
Winqvist Lena

Winqvist Lena

Förstelärare i svenska på gymnasiet med fokus på "Hjärnsmart undervisning".

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1188

Se alla inlägg
Alex Stenroos

Alex Stenroos

Förskollärare på Sjöhästens förskola.

Antal inlägg: 3

Se alla inlägg
Ola Nilsson

Ola Nilsson

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Johanna Söderlund

Mitt namn är Johanna Söderlund och jag arbetar på Språkcentralens Vägledning & stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om vår vardag som handlar om nyanlända elevers förutsättningar för lärande och våra spännande möten med lärare.

Antal inlägg: 25

Se alla inlägg

Camilla Landin

Redaktör Pedagog Malmö. Jag ansvarar för pedagogspåret på vår sajt och över våra sociala medier.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg