Skribenter

Susan Englund

Susan Englund

Kommunikatör/Lärare på Komvux Malmö Södervärn.

Antal inlägg: 33

Se alla inlägg

Red. Pedagog Malmö

Redaktionen för Pedagog Malmö. Vi finns på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.

Antal inlägg: 1171

Se alla inlägg

Matilda Lundahl

Redaktör Pedagog Malmö

Antal inlägg: 43

Se alla inlägg
Gustavo Nazar

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

Antal inlägg: 11

Se alla inlägg
Winqvist Lena

Winqvist Lena

Förstelärare i svenska på gymnasiet med fokus på "Hjärnsmart undervisning".

Antal inlägg: 10

Se alla inlägg

Johanna Ravhed

Huvudredaktör Pedagog Malmö, ansvarig för skolledarfrågor

Antal inlägg: 98

Se alla inlägg
Lisa Bolin

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som projektledare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Antal inlägg: 7

Se alla inlägg

Fredrik Thunberg

Redaktör, Pedagog Malmö

Antal inlägg: 117

Se alla inlägg
Eva Hörnblad

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. I samarbete med pedagoger, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret utvecklas kartan och dess innehåll.

Antal inlägg: 64

Se alla inlägg