[…] med projektet är att skapa en tydligare bild av vad styrdokumentens skrivningar om att stärka elevers digitala kompetens har inneburit i praktiken på Malmös kommunala skolor. Förutom att undersöka hur undervisningen bedrivs, analyseras hur […]