Jerry Ahlström står på trapp.

Coacher visar vägen på Pauli

En god kultur där ett demokratiskt förhållningssätt genomsyrar hela skolan är målet på Pauliskolan. Bland annat jobbar man aktivt med elevcoacher där elever tar hand om nya elever.
— Vi har en hel armé, säger Jerry Ahlström, biträdande rektor på Pauliskolan.

— Det här är inga hyllvärmare, säger Jerry Ahlström och visar fram olika dokument som personal och elever jobbar efter på Pauliskolan.
Examensmål som är nedkokade till kärnfulla målbeskrivningar, ett ansvarsdokument som stipulerar vem som ansvarar för vad och kanske det som han själv är stoltast över – ”Nya elever på Pauli”.
— I det så står det vad som gäller här på Pauli och det handlar om hur vi gör får att få in de nya eleverna i den befintliga ”stammen”, som man kan kalla det. Det är ett förhållningssätt som vi berättar om, säger Jerry Ahlström.
Jerry Ahlström promenerar i en park.
Bland annat beskrivs introduktionen som eleverna kommer att genomgå när de kommer till skolan för första gången på höstterminen. Eleven kommer att få lära sig bland annat studieteknik, få en duvning i ordningsregler och läsutveckling.
— Det är viktigt att jag som skolledare är tydlig med vilka förväntningar jag har på dem.Jag bryr mig inte om vilken bakgrund du har eller varifrån du kommer – här på skolan har vi dessa krav. Det handlar om att göra plugg och inlärning till en kultur, säger han.

Coachas av äldre elever

Ett av målen är att eleverna ska få ett demokratiskt förhållningssätt.
— Om vi lyckas få det bland våra elever så genomsyrar det alla våra mål, säger Jerry Ahlström.
För att skapa det finns elevcoacher med under introduktionsdagarna. Det är elever från årskurs två och tre som tillsammans med de nya eleverna håller i aktiviteter. Aktiviteten ska leda till en reflektion, som i slutändan kommer att leda till en åtgärd och utvärderas.
— Vi har ungefär trettio elevcoacher som blir ett stöd för alla. De blir en hjälp som de nya eleverna känner att man kan prata med. De blir också förebilder, och det i sin tur gör att coacherna känner ansvar och skärper till sig. Det är en positiv spiral, säger Jerry Ahlström.

Inga lekledare

Han beskriver det som en trappa där många fastnar på första steget – alltså i att bara göra en aktivitet. Det är det andra och tredje trappsteget som är det viktiga.
— Lärarna kan också göra detta. Åtgärderna efter aktiviteten kan till exempel bli att läraren omformulerar en labb, dansar på ett annat sätt på idrotten, eller har en annan form av inlämningsmetod. Det handlar om förtroende och tillit, säger han.
Pauliskolan håller på att vässa formen för hur detta ska fungera på bästa sätt. Jerry Ahlström beskriver det som att arbetet fortfarande är i sin linda – det är fortfarande en väg kvar att gå tills man har gjort en verklig förändring.
— Lärare tycker att det här är jättebra, men är inte alltid beredda att göra alla stegen. Man vill ha effekterna. De har inte förstått att den tiden är en investering. Och det handlar inte om att vara lekledare – för då ser man det bara som en aktivitet. Sen handlar det också om att lärare känner sig belastade med annat som ska göras och man ser inte ljuset för skogen.
Vad blir då din roll som skolledare?
— Jag ser till att det finns smörjmedel. Att det varje gång finns några som vittnar om att detta är fantastiskt.
Elevcoacherna har funnits i ett antal år på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på Pauliskolan. Nu kommer det också införas på Samhällsvetenskasprogrammet.
— Rent krasst handlar detta om att elever ska prestera bättre och om måluppfyllelse, säger Jerry Ahlström.
Text och foto: Johanna Ravhed
Jerry Ahlström promenerar i en park.