Birgitta Moberg i korridoren på Malmö latinskola.

Anställer lärarassistent för att få bort stressen

Få saker är just nu lika omdebatterat som lärares stress. På Malmö Latin har man valt att försöka lösa problemet med hjälp av att anställa en lärarassistent – något man är helt ensamma om att testa i Malmö stad.

— Läraryrket är oändligt. Det finns alltid något mer att göra, konstaterar Birgitta Moberg, biträdande rektor på Malmö Latin.
Det är hon som är den rektor som har anställt lärarassistenten. Tanken om att tillsätta en sådan tjänst tog form när skolledningen diskuterade lärarnas stress. Ganska snart efter hörde förvaltningen av sig och frågade om man ville testa att ha en lärarassistent knuten till ett av arbetslagen på skolan.
— Jag var eld och lågor. Det är roligt att få se vad det kan leda till när lärarna får mer tid till sitt pedagogiska arbete, säger Birgitta Moberg.

Ska hjälpa lärarna

Tjänsten söktes av 68 personer. Kraven var bland annat att man skulle ha en akademisk utbildning, vara självgående och kunna jobba proaktivt.
Lärarassistens uppdrag är att vara lärarna behjälplig i olika sysslor. Birgitta Moberg berättar att det har varit viktigt att dra tydliga gränser för vad som faktiskt ingår i en lärarassistens uppdrag. Kvinna står framför vägg med musik- och teatersymboler.
— En lärarassistent ska inte till exempel hålla i utvecklingssamtal. Däremot kan assistenten vara behjälplig när det gäller det administrativa kring det. Andra exempel kan vara kopiering, vissa telefonsamtal, eller att föra in resultat från nationella proven i systemet – något som ofta hänger som en våt filt över lärarna, säger Birgitta Morberg.

Vill skapa förutsättningar

En av farhågorna med att anställa en lärarassistent har varit att det istället ska läggas fler arbetsuppgifter i lärartjänsterna, eller att underlaget för en lärartjänst försvinner och att man då kan plocka bort en tjänst.
— Det är en rädsla för detta nya och man tror att det finns en slug baktanke. Det gör det inte. Vi går in i detta för att skapa rätt förutsättningar, för att lärarna ska kunna göra sitt jobb. Man ska få tid till att reflektera över sin undervisning i lugn och ro, få tänka en tanke klart och att ha utvecklande samtal med sina kollegor. Det ska man få ägna sig åt utan att ha dåligt samvete, säger Birgitta Moberg.

Vill motverka stress

Att anställa lärarassistenten är en del i ett målmedvetet arbete som skolledningen har gjort för att minska lärarnas stress. Ledningen har regelbundna möten med de fackliga organisationerna för att stämma av läget. Tidigare har man också bland annat sett över hur elevärenden hanteras. Även ordningsreglerna på skolan har setts över.
— Ordningsfrågor stressar lärarna väldigt mycket. Vi är tydliga med vad vi förväntar oss av eleverna. Sen finns det saker vi inte kan rå på. En önskan hade varit att till exempel minska storleken på elevgrupperna – men det går inte rent ekonomiskt. Men det är klart att stora grupper är en del av problemet, säger Birgitta Moberg.

Hur hanterar du som rektor stressade medarbetare?

— Det handlar om dialog. När jag är här så är dörren alltid öppen. Jag försöker alltid bena ut vad som är problemet i problemet. Vad handlar stressen egentligen om? Ibland upplever jag att lärare behöver hjälp att sortera och prioritera bland sina arbetsuppgifter. Sen får man inte glömma att det är stressigt att jobba med människor. Men det är också den pulsen som saknas när eleverna inte är här, säger Birgitta Moberg.
Malmö latinskolas fasad.

Projektet förlängs

Projektet med att ha en lärarassistent på skolan var planerat att avslutas vid jul. Men efter att frågan stötts och blötts har det beslutat att projektet får fortsätta läsåret ut. Det är Birgitta Moberg glad för.
— Jag tror det är viktigt för att kunna göra en rättvis utvärdering av hur behovet ser ut. Det finns ju vissa delar av året då lärarna är hårt pressade och vissa delar där det är något lugnare.
Än är det för tidigt att dra några slutsatser av lärarassistentens arbete. Men de signaler som Birgitta Moberg har fått från lärarna har varit idel positiva.
— Jag tycker mig se att axlarna har sjunkit en aning, säger hon.
Text och foto: Johanna Ravhed