Det är en fröjd att se hur dessa pedagoger arbetar med sina elever. Deras kunnande och engagemang inspirerar och skapar en lust att lära hos eleverna. Jag upplever att både elever och personal har roligt tillsammans.
Härligt!