Öga bildas av knapp, makaroner och annat material.

Ateljeristor inspirerar elever i Gullviksskolans ateljé

Skapande och kreativitet är något som uppmuntras vid Gullvikskolan i Fosie, Malmö. I ateljén vid skolan arbetar ateljeristorna Josefine Andersson och Monica Löfgren. Miljön i ateljén ska inspirera eleverna att skapa utifrån egna idéer och teman.

Två kvinnor sitter i skolbänk och ler.
Josefine Andersson och Monica Löfgren

– Vi vill få barnen att uttrycka sig och kommunicera genom andra vägar än det verbala, säger Monica.
Fakta kring ateljeristans kompetens.
Miljön som pedagog

I ateljén finns förutom stora bord och sittpallar även stationer som t.ex. ett ljusbord och en tavla med färgpiggar, där eleverna kan skapa och tänka. Längs efter väggarna visas också elevernas verk upp.

Inom Reggio Emilia talas det om de tre pedagogerna; barnen som hjälper varandra i sitt kunskapssökande, pedagogen som stöttar och miljön som ses som den tredje pedagogen.

– Det viktigt att ateljén är en plats som inspirerar till skapande, säger Josefine.

Initiativet till arbetet i ateljén kom från pedagogerna. De ville utveckla sitt intresse för skapande och estetik inom den pedagogiska verksamheten och vidareutbildade sig därför till ateljeristor.

Barn skapar figurer ståendes vid ett ljusbord.

Ljusbordet i ateljén.– Både skolledningen och vi har sedan varit på besök till byn Reggio Emilia i Italien, säger Monica.

Dubbelpass i ateljén

– Måndag till onsdag arbetar vi med elever i årskurs 1-6 här vid Gullviksskolan, säger Monica.

– På torsdagar öppnar vi ateljén för klasser från hela Fosie. Lärare kan boka in sig hos oss, de får fyra torsdagar efter varandra. Ofta vill då läraren att vi knyter an till ett tema som de redan jobbar med, säger Josefine.

Eleverna har dubbelpass i ateljén. Josefine och Monica menar att det är viktigt att barnen hinner sätta sig in i arbetet, att de inte behöver sluta precis när de har tagit fram material och börjat fundera.

Planering på fredagar

– Planering är ett måste, därför har vi inga elever på fredagar. Dessutom behöver vi tid till efterarbete, säger Josefine.

– Vi dokumenterar alla projekt och sammanställer Powerpoint-dokument, som elever och lärare får när de avslutat projektet, säger Monica.

Barnen får bestämma

Barn skapar i atelje full av olika material.
Lektion i ateljén.

Många gånger får eleverna själva besluta vilket tema de vill arbeta med.

– Det gynnar lusten att skapa. Barnen har bestämt teman som t.ex. egyptier och Bermudatriangeln. De har blivit jättebra projekt, säger Monica.

Ibland knyter Josefine och Monica även an till teman som klasserna jobbar med i andra ämnen, rymden är exempelvis ett återkommande tema. Då försöker de att inte repetera tidigare arbeten.

– Vi hittar ett otraditionellt tänk i traditionella teman. När vi har temat rymden gör vi till exempel inga planeter i papier-maché, säger Josefine.

Återvinningsmaterial

I atlején används ofta återvinningsmaterial i skapandet. Josefine och Monica samlar på sig material och besöker återvinningar.

Barnhänder skapar byggnad med mjölkkartonger och frigolit.
Kan man bygga hus av återvunna mjölkkartonger?

– Men vi köper också in vanligt kvalitativt material, säger Josefine.

– Om eleverna arbetar med akvarell så ska det vara på riktigt akvarellpapper med bra färger. Samma sak gäller även t.ex. kol, säger Monica och fortsätter:

– Vi har även lektioner om hur man använder penslar. Och vi arbetar mycket med grundfärgerna. Allt för att ge eleverna grundförutsättningarna för att kunna skapa.

Projekt att måla ansikten

Tecknad man.
Eleverna har ritat och målat ansikten.

– Vi har haft Mona Lisa som tema. Eleverna övade sedan på att teckna och måla ansikten, säger Monica.

– En förälder till ett barn är konstnär och eleverna bjöds in till honom för att titta på när han målade ansikten, säger Josefine.

Projektet med ansikten avslutades med en populär utställning i matsalen. Elevernas porträtt ställdes upp på stafflier.

– Utställningar ska vara seriösa. Det ger en stolthet över arbetet, säger Monica.

Våga skapa

– När vi började för tre år sedan hade barnen till en början lite svårt för att öppna sig. De var fast i ett ganska kantigt tänk. Men klasserna som vi nu har följt i tre år vet hur det fungerar här. De vågar gå och ta material och vara kreativa, säger Josefine.

När eleverna har deltagit i skapandeprojekt utanför skolan har Josefine och Monica fått positiv feedback.

– Pedagogerna märkte en skillnad i de kreativa tankarna på elever som hade gått hos oss, säger Monica.

Förnyelse och utveckling

– Förnyelse är viktigt både för barnen och för oss. Vi går på utbildningar när vi får chansen. Det är viktigt att inte stagnera. Vi är drivande och vill fortsätta utvecklas och inspireras själva också, säger Monica.

– Och vi försöker att inte ha samma tema två gånger, säger Josefine.

Besök från politiker och skolor

Josefine och Monica bjöd in politikerna i Fosie att komma och skapa i ateljén.

– Vi hade 6-7 politiker här, de gjorde en skapelse som skulle symbolisera Fosie, säger Monica.

– Det är många skolor som har varit hit på besök också. Vi sprider gärna vårt artbetssätt och tankarna kring skapande och pedagogik, avslutar Josefine.

 

 Följ Josefine & Monica i deras blogg på Pedagog Malmö:
Ateljén Gullviksskolan

 

Text: Sara Arildsson
Foto och bild: Sara Arildsson, Josefine Andersson, Monica Löfgren och Gullviksskolans elever.