Återigen lugn och ro på UH

När elevenkäten visade att studieron i klassrummet inte var bra passade skolledningen på att slå två flugor i en smäll. Dels att skapa ett lugn med gemensamma spelregler – men också att få en skola med bättre sammanhållning bland pedagogerna.

Stökigt, svårt att koncentrera sig, elever som kom för sent till lektionerna – det är några av exemplen som kom fram när Universitetsholmens personal bad eleverna att berätta om hur de upplever studieron på skolan.
— Jag tänkte att detta måste vi göra något åt. Det långsiktiga målet för en rektor är att nå måluppfyllelse. Men dit kan vi aldrig nå om vi inte har studiero längs med vägen, säger Annika Kjellmar, rektor för VO-utbildningarna.
Ett annat problem som fanns på Universitetsholmen var att lärarkåren i mångt och mycket var delad.
— Vård och omsorgsprogrammet hade flyttat in till skolan. Det blev en uppdelning mellan de ”nya ” och lärarna som redan jobbade här på skolan, berättar Annika Kjellemar.

Träffas en gång i månaden

Lösningen på båda problemen blev studierosgrupper. Ungefär en gång i månaden träffas all personal i skolan. Grupperna är blandade med personal från olika program. De leds av en förstelärare som fungerar som processledare.
— Många tycker det är skönt att få sätta sig ner och prata med kollegor om hur man har det. Det som har hörts från lärarna är idel positivt. Man tycker det är roligt och givande att få träffa varandra över gränserna, säger Annika Kjellemar.

Målmedvetet arbete

Varje träff har ett tema. Mycket fokus har legat på ledarskap i klassrummet – till exempel hur man startar respektive avslutar en lektion, eller hur man skapar relationer med sina elever. Ofta har personalen en uppgift som man ska testa till nästa träff som sen utvärderas.
— Läraryrket är ett gammalt yrke. Det finns ett spektrum från helt stängda dörrar till helt öppna mellan lärarna. Det känns som om vi snart är vid de öppna dörrarna, där man lär och inspireras av varandra, säger Annika Kjellemar och berättar att nästa steg för personalen blir att askultera hos varandra.
Det målmedvetna arbetet med studiero har gett resultat. I den senaste enkäten har vissa delar blivit bättre, medan andra ligger kvar på samma nivå. Sen är det så, påpekar Annika Kjellemar, att detta är ett långsiktigt arbete som inte ger resultat över en natt.
Vad tycket du är din roll som skolledare i det här arbetet?
— Att se problemet och organisera kring hur vi ska kunna lösa det. Vi har gett personalen tid till studierosarbetet. Tanken är inte att alla lärare ska stöpas i samma form. Det är viktigt att få vara en individ men inför eleverna ska vi ha en enad front så att de vet vilka spelregler vi har här på skolan.

Viktigt pedagogisk ledare

Annika Kjellemar beskriver sig själv som rektor som en tydlig och uppmuntrande ledare som ställer högra krav med glimten i ögat.
— Jag berömmer väldigt mycket. Pedagogerna är fantastiska och de jobbar hårt med våra elever. En skola ska vara fylld av glädje och förväntan och det vill jag förmedla till dem.
Hon och hennes rektorskollegor har bland annat jobbat mycket med att göra klassrumsbesök där man har fokuserat på olika delar i lektionen för att sen ge feedback med dels beröm men också med förslag på förbättring.

— Alla skolledare vill vara en pedagogisk ledare – men inte alla tar sig tid. Jag tror att det är jätteviktigt. Det ska vara en naturlig del att vi rektorer kommer ut i klassrummet – lärarna ska inte bli rädda när vi kommer utan istället se det som ett sätt att utvecklas.
Hon berättar att det har funnits gånger då lärare har kommit och bett om ursäkt för något som har hänt.
— Man ska aldrig behöva be om ursäkt. Det är genom misstag som man lär sig – jag vill att mina lärare ska känna sig trygga. Jag beundrar ju dem.
Text och foto: Johanna Ravhed
Universitetsholmens lärare bloggar om sitt arbete med studiero. Bloggen hittar du här.