Erika Rosén.

Att förändra sitt tänk kan vara nyckeln

Veckans Skicka vidare stannar kvar i förskolans värld. Den här veckan är det Erika Rosén, utvecklingspedagog i område Väster som svarar på Sofie Brandts frågor om betydelsen av normkritik i förskolan.

Är det viktigt att vi arbetar normkritiskt i förskolan och hur kan vi göra det?
— Det är viktigt främst för att ge barnen fler möjligheter och för att alla ska bli sedda utifrån sin plats och den som de är. Jag är övertygad om att mångfald på alla sätt gör både vår egen men framförallt barnens värld till en mer öppen sådan. Får man som liten möta olikheter och komma i kontakt med det för barnet okända, så vill jag tro att respekten, förståelsen och ödmjukheten inför varandra som människor ökar. Fortbildning för pedagogerna är ett steg och att tänka långsiktigt är en förutsättning. En annan förutsättning är att pedagoger förhåller sig öppna till att låta sina föreställningar och förgivettaganden bli utmanade. Att förändra sitt tänk kan vara nyckeln. Det är liksom aldrig för sent. Att tänka om och att tänka nytt betyder inte att det man tänkt förut varit fel. Det betyder bara att vi är beredda på att förändra till det förmodade bättre.

Det är inte alla som arbetar i förskolan som vågar tänka och arbeta med normkritik, hur inspirerar vi dem och får dem att våga?
— Vi måste våga. I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde. I just precis den meningen blir vårt uppdrag tydligt. Vi kan liksom inte välja att inte synliggöra eller prata om en grupp människor beroende av vad vi tycker privat. Vi har alla ett uppdrag att förhålla oss till. Det är vår skyldighet att synliggöra och visa på en bred representation på alla vis. Inspirationen i sig är viktig och det bästa är att i alla läge ha högt i tak där det finns ett stort utrymme för att ställa frågor och lyfta det som känns svårt. Det är och ska vara roligt att arbeta normkreativt. Hur kan inte världen i sig och vardagen i förskolan bli bättre och roligare, om vi tänker och agerar mer inkluderande?

Vem vill du skicka vidare frågor till och vilka frågor vill du ställa?
— Jag är nyfiken på att veta vad Sara Nihlén Green, förskollärare Djupadals förskola, anser är det viktigaste som barnen får med sig från förskolan, vad som är svårast respektive det bästa i yrket samt hur hon arbetar för att barnen på förskolan utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde.